de Coöperatie Fabriek

De Coöperatie Fabriek verstevigt uw band met klanten en medewerkers. Dat doen we door namens uw organisatie praktijkgerichte onderwijsprogramma’s aan te bieden. Daarin komen mensen samen om te leren, te delen en te groeien.

De Coöperatie Fabriek verzorgt namens uw organisatie op maat gemaakte educatieve programma’s voor klanten of medewerkers. Zo verstevigt u niet alleen uw eigen band met hen, maar stimuleert u bovendien nieuwe verbanden en kruisbestuivingen. De programma’s geven de deelnemers de kans om te groeien. We werken daarbij volgens de principes van action learning. Dat houdt in dat cursisten niet alleen leren van topdocenten uit de praktijk, maar vooral ook van elkaar. Door samen te werken aan praktijkvoorbeelden en ervaringen te delen, kunnen deelnemers de opgedane kennis direct toepassen.

De Coöperatie Fabriek richt zich op organisaties die net als wij stevige en langdurige relaties met hun klanten en medewerkers nastreven. Met onze programma’s bieden we een betekenisvolle en leerzame manier aan om die relaties verder uit te diepen. Dat doen we vanuit een coöperatieve mentaliteit waarin verbinden, delen en samen groeien centraal staan. Graag verbinden we ons met bedrijven en instellingen die dit uitgangspunt met ons delen. We zijn een kleine, praktisch ingestelde organisatie met een groot netwerk. Daardoor kunnen we maatwerk bieden, snel schakelen en creatief inspelen op actuele vraagstukken.

De Coöperatie Fabriek biedt kwalitatief hoogwaardige onderwijsprogramma’s. Die zijn intensiever dan een serie vrijblijvende workshops, maar minder belastend dan een MBA-programma. We werken met een team van toonaangevende docenten die kunnen bogen op een brede praktijkkennis. Zij organiseren de kennisoverdracht op een even effectieve als plezierige manier. Cursisten beoordelen onze programma’s dan ook steevast met hoge scores. De NPS is 54 en 58% van de deelnemers geeft een 9 of 10 als eindcijfer. Dankzij tussenevaluaties tijdens een programma kunnen we waar nodig snel bijsturen. Zo zorgen we dat het onderwijs zo goed mogelijk aansluit op de wensen van de deelnemers.