de Coöperatie Fabriek

Ondernemen in de 21e eeuw is verantwoord ondernemen. Ondernemen waarin niet alleen het eigen verdienmodel voorop staat, maar een ondernemer ook wordt uitgedaagd om duurzaam te ondernemen met een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Kennis is daarin voorwaardelijk en des te groter de uitdaging om alle benodigde kennis als ondernemer in huis te hebben.

De Coöperatie Fabriek leidt daarom ondernemers op. De missie van dCF is om de  economische toekomstbestendigheid van ondernemers te borgen en hun maatschappelijke impact te vergroten. Niet alleen ondernemen om het verdienmodel, maar ondernemen door het creëren van waarde voor mens, markt en maatschappij.

Coöperatief slaat op een mentaliteit: we geloven in samen leren en samenwerken en werken graag met organisaties die daar ook in geloven. Wij zijn aanhanger van het Rijnlandse model waarbij klanten, aandeelhouders  en werknemers even belangrijk zijn. Coöperatief ingestelde bedrijven zijn de sociale ondernemers van de toekomst.

Fabriek slaat op pragmatisch, praktisch, maar ook schaal en impact. De Coöperatie Fabriek is DE opleider voor ondernemers in Nederland. In de afgelopen jaren hebben wij meer dan 40.000 ondernemers opgeleid en daarmee een belangrijke bijdrage geleverd aan de toekomstbestendigheid en veerkracht van lokale en regionale ecosystemen.

Wij zijn zelf ook ondernemers. En ook bij ons gaat het niet alleen om het verdienmodel. De opbrengsten investeren wij deels weer terug in kennisontwikkeling en het opleiden van nieuwe docenten. Zo zetten wij de stap naar meer sociaal ondernemen. Daarnaast investeren wij in natuurinclusief ondernemen via onze Biodiversity Academy.

Hoe we het doen

De Coöperatie Fabriek is een geaccrediteerd opleidingsinstituut met gecertificeerde opleidingen, waaronder de landelijk bekende miniMasters. Onze opleidingsprogramma’s brengen ondernemers, klanten, leden of medewerkers samen om zich zakelijk en persoonlijk te ontwikkelen en tegelijkertijd te bouwen aan een duurzaam, waardevol netwerk.

Onze programma’s zijn intensiever dan een serie vrijblijvende workshops, maar minder belastend dan een MBA-programma. We werken met een team van toonaangevende docenten die kunnen bogen op een brede praktijkkennis. We werken daarbij volgens de principes van action learning. Dat houdt in dat cursisten niet alleen leren van onze docenten uit de praktijk, maar vooral ook van elkaar. Door samen te werken aan praktijkvoorbeelden en ervaringen te delen, kunnen deelnemers de opgedane kennis direct toepassen.