Team docenten

De Coöperatie Fabriek werkt met een team van toonaangevende docenten met een brede praktijkkennis. Zij organiseren de kennisoverdracht op een even effectieve als plezierige manier. Cursisten beoordelen onze docenten dan ook steevast met hoge scores. Dankzij tussenevaluaties tijdens een programma kunnen we waar nodig snel bijsturen. Zo zorgen we dat het onderwijs zo goed mogelijk aansluit op de wensen van de deelnemers.