De organisatie van een miniMaster

Het miniMaster programma kent een vast en beproefd format. De lokale uitvoering is maatwerk. Iedere lokale bank heeft een ander werkgebied, andere klanten en een andere focus of doelstelling. Overweegt uw bank een miniMaster programma in te zetten? Neem dan contact op met Teus van de Kamp (06 54 64 66 87) of stuur een mail naar info@decooperatiefabriek.nl. Vervolgens spreekt u in een persoonlijk gesprek de specifieke wensen en doelstellingen door. U krijgt een programma, dat naadloos aansluit op de behoefte van uw klanten en uw bank.
De processtappen:

  1. Intakegesprek met de directeur of manager bedrijven
  2. Besluit om een miniMaster te organiseren
  3. De Coöperatie Fabriek maakt een brochure voor de deelnemers in overleg met de bank
  4. Start werving door de accountmanagers
  5. Start programma
  6. Tussentijdse evaluatie
  7. Afronding programma
  8. Afsluitende evaluatie

Het miniMaster programma heeft een doorlooptijd van ca 4 maanden. Vanaf de intake tot de start van een programma is een periode van 1,5 tot 3 maanden gebruikelijk.