Voor uw medewerkers

De Coöperatie Fabriek biedt kwalitatief hoogwaardige onderwijsprogramma’s. Die zijn intensiever dan een serie vrijblijvende workshops, maar minder belastend dan een MBA-programma. We werken met een team van toonaangevende docenten die kunnen bogen op een brede praktijkkennis. Zij organiseren de kennisoverdracht op een even effectieve als plezierige manier. Cursisten beoordelen onze programma’s dan ook steevast met hoge scores. Dankzij tussenevaluaties tijdens een programma kunnen we waar nodig snel bijsturen. Op die manier zorgen we dat het onderwijs zo goed mogelijk aansluit op de wensen van de deelnemers.