De Coöperatie Fabriek
  • frank lodder fotografie
  • frank lodder fotografie
  • frank lodder fotografie
  • frank lodder fotografie

de Coöperatie Fabriek

Wij zijn een opleidingsinstituut dat namens uw organisatie educatieve programma’s voor uw klanten, leden en medewerkers verzorgt. Met deze programma’s kunnen uw relaties zich zakelijk en persoonlijk ontwikkelen en tegelijkertijd bouwen aan een waardevol netwerk. Onze opleidingen worden steevast met een hoge NPS score gewaardeerd.
Wij richten ons op organisaties die, net als wij, stevige en langdurige relaties met hun klanten en medewerkers nastreven. De animatie rechts vertelt meer over een van onze programma’s.

Lees verder

Rabo Ondernemers Academie

De Coöperatie Fabriek werkt al jaren samen met de Rabobank. Om ervoor te zorgen dat onze gezamenlijke kennis en ervaring wordt gebundeld, werken we sinds 1 februari 2016 intensief en vanuit één merk samen: de Rabo Ondernemers Academie. De regie, uitvoering en ontwikkeling van de activiteiten worden verzorgd door de Coöperatie Fabriek. In verschillende video’s, gemaakt door lokale Rabobanken, ziet u hoe wij samen inhoud geven aan “een aandeel in elkaar”.
Lees verder

Wat onze klanten zeggen:

De Cooperatie Fabriek 5

We zorgden met de miniMaster niet alleen voor meer kennis bij ondernemers, maar ook voor verbinding tússen ondernemers. Onze doelstelling is absoluut uitgekomen. Er is een leuke sfeer en goede band ontstaan, zowel tussen de ondernemers onderling, als tussen ondernemers en bank.

Peter Scheij, Directeur Bedrijven bij Rabobank Stad en Midden Groningen
De Cooperatie Fabriek 5

De miniMaster Eerstelijnszorg is uniek. Het programma sluit ideaal aan bij onze wensen om de klanten met elkaar te verbinden en met nieuwe kennis te voorzien. De reacties zijn heel positief!

Monique Creuwels, Accountmanager Private Banking Rabobank Parkstad Limburg
De Cooperatie Fabriek 5

‘We hebben een heel gevarieerd gezelschap. Al die relaties leren elkaar nu kennen. De deelnemers denken na over ambities, over concepten én ze krijgen tips waar ze mee aan de slag kunnen.’

Wout Gommers, accountmanager Grootzakelijke Relaties bij Rabobank Peel, Maas en Leudal
De Cooperatie Fabriek 5

De miniMaster heeft mij absoluut veel opgeleverd, waaronder een betere klantenbinding. Het is een goede gelegenheid om je gastheerschap te tonen. Doe je dat goed, dan valt dat op en geef je een visitekaartje af als bank.

Arjan van ’t Leven, Manager GZ bij Rabobank Gouwestreek
De Cooperatie Fabriek 5

Het miniMasterprogramma is een mooie manier om invulling te geven aan coöperatief bankieren. We willen niet alleen een goede bank zijn, maar ook ons netwerk ter beschikking stellen en expertise voor het voetlicht brengen. Daar hebben onze klanten absoluut behoefte aan.

Pascal Vandermeulen , Directeur Bedrijven Rabobank Parkstad Limburg
De Cooperatie Fabriek 5

Op alle fronten was er sprake van verbinding: met de klant, met de samenleving, onderling via de netwerken én met de toekomst door de langetermijnfocus. Er is kennis gedeeld voor en met de klant en de relatie tussen de klant en de bank is versterkt. Het miniMasterprogramma heeft zijn meerwaarde geleverd.

Dorothé Lesaunier, voorheen Salesmanager Bedrijven bij Rabobank Rotterdam
De Cooperatie Fabriek 5

Ondernemers van wie de zaken op het eerste gezicht geen enkel raakvlak hebben, kunnen erg nuttige sparringspartners voor elkaar zijn. Dergelijke verbindingen raken de Rabobank in het coöperatieve hart.

Rob van de Put, voorheen Manager Zakelijk Relaties Rabobank Dommelstreek
De Cooperatie Fabriek 5

Het programma biedt een mooie balans tussen kennis en tegelijkertijd hands on aan de slag kunnen met de verkregen inzichten. Er ontstaat een netwerk en de uitwisseling tussen de deelnemers is een duidelijk winstpunt. We verbinden mensen, delen kennis en zo maken ze elkaar sterker. En dat is exact waar de Rabobank voor staat.

Nicole Scherer, voorheen Manager Sectormanagement bij Rabobank Nederland Corporate Clients
De Cooperatie Fabriek 5

De reacties waren zeer positief,  met de nadruk op zeer. Dit programma heeft de deelnemers tot ambassadeurs van onze bank gemaakt.

Arnaud Satter, voorheen Accountmanager MKB Rabobank Gelderse Vallei
De Cooperatie Fabriek 5

De miniMaster CFO biedt toegevoegde waarde voor beide partijen. Wij zitten tijdens de miniMaster met de financiële man (of vrouw) aan tafel, een professional die andere invalshoeken heeft dan een directeur-groot aandeelhouder. Zo halen wij op een informelere wijze de band aan en kunnen wij makkelijker informatie uitwisselen.

Edwin Riensema, voorheen Senior Relatiemanager Grootzakelijk Rabobank Apeldoorn en Omgeving
De Cooperatie Fabriek 5

“Rabobank Parkstad Limburg is de baanbreker geweest om de miniMaster in Limburg op de kaart te zetten, en met succes. Inmiddels zijn we 5 miniMaster groepen verder en is er een platform gecreëerd waarin ondernemers hun bedrijf etaleren en het geleerde tijdens de miniMaster bijeenkomsten projecteren binnen hun bedrijf. Iets om trots op te zijn als bank , waarbij de doelstellingen; verbinden, versterken en leren van elkaar ruimschoots overtroffen worden.”

John Janssen, Sr. Accountmanager bij Rabobank Parkstad Limburg
De Cooperatie Fabriek 5

Tijdens de miniMaster blijkt dat zelfs de meest ervaren ondernemer zichzelf kan ‘resetten’. Geïnspireerd door diverse management-goeroes maken ze kennis met oude en nieuwe management wetten, maatschappelijke trends en zakelijke tips & tricks. Er ontstaat een hechte community tussen de klanten onderling en een versterkte band met de Rabobank als vertrouwde adviseur.

Mart Pfeiffer, Directievoorzitter bij Rabobank Regio Schiphol
De Cooperatie Fabriek 5

“Je maakt tijdens de miniMaster op een andere manier contact met je klanten. Mijn contact met hen is veel opener waardoor ze mij sneller zullen opzoeken”

Jeroen Baartman, Senior Account Manager Grootzakelijk bij Rabobank Enschede- Haaksbergen
De Cooperatie Fabriek 5

Ik ben heel enthousiast over het miniMasterprogramma voor Ondernemers. Door met een dergelijke groep geregeld bijeen te komen, ontstaat een optimaal leerklimaat. Er is een bepaalde openheid mogelijk die in dagelijkse praktijk minder goed voorhanden is.

Arjen Smallegange, voorheen Manager MKB Rabobank Amersfoort en omstreken
De Cooperatie Fabriek 5

De miniMaster voor ondernemers was een inspirerend traject, zowel voor de ondernemers, als de bank. Het is mooi dat we zoiets kunnen aanbieden aan onze klanten. Door de miniMaster voelen ondernemers zich ondersteund om hun uitdagingen aan te gaan.

Theo Bouius, Manager Bedrijven bij Rabobank Meppel-Steenwijkerland
De Cooperatie Fabriek 5

Met miniMasters brengen wij gedreven ondernemers bij elkaar en krijgen zij het gevoel dat wij oprechte aandacht voor ze hebben. Deelnemers zijn enthousiast omdat ze nieuwe ideeën, kennis en een netwerk opdoen. Ook onze eigen medewerkers die meedoen zijn erg positief en zien het als een “cadeautje”.  Kortom: miniMasters loont!

Jetze Kempenaar, Directievoorzitter bij Rabobank Noordoostpolder-Urk
De Cooperatie Fabriek 5

De miniMaster maakt van klanten ambassadeurs. De positieve ervaringen die de deelnemers opdoen, praten zich snel door in het lokale netwerk. Daarmee creëren we een olievlek met een aanzuigende werking op andere ondernemers. Met dank aan de Coöperatie Fabriek.

Menno Lamers, Manager Verzekeren en MKB bij Rabobank ‘s-Hertogenbosch
De Cooperatie Fabriek 5

Vanaf de eerste avond was het een schot in de roos. Zeer interactief en zeer gedreven werden vakken onderwezen die perfect aansloten bij de dagelijkse belevingswereld van de ondernemers, ze konden er de volgende dag direct mee aan de slag. Dit gunnen wij meer ondernemers!

John Hagers, voorheen Manager Zakelijke Relaties bij Rabobank Ridderkerk Midden IJsselmonde
De Cooperatie Fabriek 5

We willen klanten op een bijzondere manier met elkaar in verbinding brengen en waar mogelijk eigen netwerken opstarten. Het aanbieden van een Minimaster sluit hier perfect op aan. Je brengt ondernemers op unieke wijze met elkaar in verbinding.

Marco Vork, Manager MKB bij Rabobank Regio Schiphol
De Cooperatie Fabriek 5

Juist als stadsbank is het belangrijk allerlei communities te starten en in stand te houden. De miniMaster bood ons die mogelijkheid.

Peter Buzink, Manager Grootbedrijf Rabobank Regio Den Haag
De Cooperatie Fabriek 5

‘Alles wat voor een ondernemer interessant is, komt aan bod. Wij doen kennis op die ons helpt om de klant nog  beter te begrijpen.’

Ronald Saak, Senior accountmanager Grootzakelijke Relaties bij Rabobank Peel, Maas en Leudal
De Cooperatie Fabriek 5

De goede NPS score, het enthousiasme en het ambassadeurschap van de deelnemers t.a.v. de minimasters maken dat wij terugkijken op een uitermate goed geslaagde minimaster serie

Martin kanon, Accountmanager MKB Rabobank Zuid en Oost Groningen
De Cooperatie Fabriek 5

De miniMaster is onderdeel van en past bij de coöperatieve gedachte. Je verbindt ondernemers met elkaar en ze kunnen kennis vergaren. Wij zijn er heel enthousiast over. Het programma zet ondernemers aan om met de toekomst bezig te zijn, ze willen weer investeren. Dit past echt bij de identiteit van de Rabobank.

Marlies van der Vlugt, voorheen Manager Bedrijven Rabobank Goeree-Overflakkee
De Cooperatie Fabriek 5

Het miniMasterprogramma sluit aan bij deze doelen. Het is een programma dat onze klanten inspireert, verbindt en ze ook echt verder op weg helpt in het ondernemerschap. Door onze eigen actieve deelname hebben we er als bank veel van geleerd en de band met onze klanten verstevigd. Kortom, een geslaagd concept.

Ronald van Wetering, voorheen Directeur Bedrijven Rabobank Apeldoorn en Omgeving
De Cooperatie Fabriek 5

We geloven in de methodiek Action Learning gecombineerd met diversiteit. Juist door met mensen buiten je eigen kring te praten, leer je in oplossingen te denken. Dat is goed voor de ondernemer en dus goed voor ons. Een sterk staaltje coöperatieve wederkerigheid.

Roland Welles, voorheen Directievoorzitter Rabobank Westerbork
De Cooperatie Fabriek 5

Het is zeer inspirerend om ruim een half jaar op te trekken met een gemotiveerde groep enthousiaste ondernemers die heel open en kwetsbaar kennis, netwerk en ervaringen met elkaar delen.

Frank Midavaine, voorheen Accountmanager Grootzakelijk Rabobank Ridderkerk Midden IJsselmonde
De Cooperatie Fabriek 5

Ik ervaar de miniMaster programma’s als een platform waar ondernemers elkaar leren kennen en van elkaar leren. Als Rabo Noord Twente willen wij zo een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in ons werkgebied.

Inge Zwijnenberg, Directeur Bedrijven Rabobank Noord en West Twente
De Cooperatie Fabriek 5

Wij geloven in het concept van de miniMaster. De ondernemers kunnen invloed uitoefenen in wat ze leren en ervaren. Het is geen statische overdracht van kennis, maar een dynamisch programma met veel kwaliteit, flexibiliteit en interactie.

Annemarie de Graaf, Specialist Financiële Logistiek bij Rabobank Drachten Friesland Oost
De Cooperatie Fabriek 5

Het miniMaster programma heeft verbindingen en contacten voor de toekomst opgeleverd; zowel voor de betrokken relaties als voor ons als bank. Een win-win situatie dus.

Mark van der Steen, Adjunct-directeur bedrijven bij Rabobank Peel Noord

Wat onze deelnemers zeggen:

De Cooperatie Fabriek 5

“Ik vind het interessant om te kunnen sparren met mensen uit een andere branche. Want dat gebeurt tijdens de bijeenkomsten. Door de interactieve aanpak ontstaat er een lerende dynamiek. Ik merk dat ik er energie van krijg. Goed dat de bank ervoor kiest om mensen te verbinden door kennis te delen.”

Thijs van den Schoor, directeur Beek en Bos, deelnemer miniMaster Ondernemers
De Cooperatie Fabriek 5

“Ik weet zeker dat tal van ondernemers nu scherper, positiever en met meer plezier in hun bedrijf rondlopen dankzij de miniMaster”

Alexander den Hartog, eigenaar Hermac B.V., deelnemer aan de miniMaster Groeiende Ondernemers – Rabobank Gelderse Vallei
De Cooperatie Fabriek 5

“De lessen zijn goed op niveau en worden gegeven door docenten die echt wel iets te vertellen hebben. Ik heb veel geleerd.”

Michel Scheidt, eigenaar “Improvers”, deelnemer miniMaster Ondernemers
De Cooperatie Fabriek 5

“Ik ben echt fan geworden van het miniMasterprogramma. Het is een nuttige besteding van mijn tijd geweest.”

Peter van Ee, directeur van Leo op het Werk!, deelnemer miniMaster Ondernemers
De Cooperatie Fabriek 5

“De miniMaster triggert je om jezelf te beoordelen op alle vakgebieden. En in al die openhartige betrokkenheid tijdens de vaktechnische, leuke en intensieve avonden bouw je aan relaties. Je genereert zo een solide basis voor het bestendigen of uitbouwen van de onderlinge verstandhouding en relatie in de toekomst.”

Hjalmar P. Beekhuizen, directeur Populus Paint Products, deelnemer miniMaster Ondernemers
De Cooperatie Fabriek 5

“Ik ben er 100% van overtuigd dat je als ondernemer en bedrijf van de miniMaster profiteert. Kernwoorden die spontaan bij me opkomen zijn praktisch, structuur, toepasbaar en verbetering.”

Douwe Jan Boersma, DGA van Health2Work B.V., deelnemer aan de miniMaster Ondernemers – Rabobank Drachten Friesland Oost
De Cooperatie Fabriek 5

“Een cursus waarin alle belangrijke facetten van een agrarisch bedrijf aan de orde komen. Vooral ook op persoonlijk vlak zeer leerzaam.”

Wim Bos, eigenaar melkveebedrijf Bos-Barkhof, deelnemer miniMaster Agrarisch Ondernemen
De Cooperatie Fabriek 5

“Interessante programma onderdelen met interactie tussen de deelnemers vanuit de diverse disciplines van het MKB. Dit heeft al geleid tot 2 bedrijfsbezoeken en meer zullen nog volgen.”

De heer Scheffers, eigenaar Dragontree, deelnemer MKB Collegetour
De Cooperatie Fabriek 5

“Ik kan wel zeggen dat we echt slimmer zijn geworden door de miniMaster.”

Peter Maes van Smeets Loopcomfort, deelnemer miniMaster Ondernemers
De Cooperatie Fabriek 5

´Ik vond ik de miniMaster erg leerzaam en inspirerend. Iedere bijeenkomst was er een topdocent. Ik kan het dan ook alle ondernemers van harte aanbevelen om hieraan deel te nemen.´

Alexander Bekkers, eigenaar Bakkerij Bekkers
De Cooperatie Fabriek 5

´De miniMaster Melkveehouderij heeft me veel gebracht. Je leert breder denken, vooral ook op strategisch gebied. Het heeft me geholpen om heel gericht naar de toekomst te kijken. Het is een interessant programma dat je aan het denken zet, op ideeën brengt en scherp houdt.´

Chris Koopman, melkveehouder, deelnemer miniMaster Melkveehouderij
De Cooperatie Fabriek 5

´Je leert veel van de docenten én van elkaar door ervaringen en kennis te delen. Bovendien heb ik waardevolle contacten gelegd.´

Jan van den Ende, mede-eigenaar van Glas- en Schildersbedrijf J. van den Ende
De Cooperatie Fabriek 5

“Er hebben al transacties plaatsgevonden als gevolg van deze miniMaster. Daarnaast heb ik mijn kennis weer opgefrist. Dat vind ik belangrijk, want je wordt soms een beetje blind voor je eigen winkel. Los van de verschillende vakken was het ook lekker om te sparren met andere ondernemers.”

Sjaak Melissant, directeur Axxi Auto, deelnemer miniMaster Ondernemers
De Cooperatie Fabriek 5

“Het meedoen aan de miniMaster heeft mij destijds heel veel opgeleverd. Het houdt je geest scherp. ”

Carl Siegert, eigenaar Carl Siegert Bakkers, deelnemer Rabo miniMaster Ondernemers
De Cooperatie Fabriek 5

“Tijdens de miniMaster Ondernemers bleek dat veel andere ondernemers hetzelfde ervaren. Het is goed om met elkaar te kijken naar zaken die op je afkomen en hoe je daar op kunt inspelen.”

Arno Hoek, eigenaar Aannemersbedrijf West-Friesland, deelnemer miniMaster Ondernemers
De Cooperatie Fabriek 5

“De MiniMaster  biedt 8 sessies met 8 verschillende thema’s, telkens onder leiding van een deskundige docent besproken. Het geeft je de mogelijkheid om wat meer afstand te nemen en op een andere manier naar je bedrijf te kijken.”

Dirk Schaffrath, general manager TCK Sports Group, deelnemer Rabo miniMaster Groothandel
De Cooperatie Fabriek 5

“Praktisch, toegespitst, goede inleiders, actuele stof, goede samenhang tussen onderwerpen. Ondanks de verscheidenheid binnen de groep sluit de stof prima aan.”

De heer Cox, eigenaar van Madolex, deelnemer MKB Collegetour
De Cooperatie Fabriek 5

“Interessant, gevarieerd, goed niveau, bekwame vakdocenten, goede locatie, goede verzorging, leuke, gevarieerde groep”

Wilco Hilhorst, eigenaar Mts. Hilhorst-Eising, deelnemer miniMaster Agrarisch Ondernemen
De Cooperatie Fabriek 5

Tijdens de miniMaster krijg je nieuwe inzichten van collega-ondernemers mee. Hun aanpak en ervaringen werken verhelderend. En het is nog gezellig om te doen, ook!”

Paul Mettler, directeur Interieurbouw Heusden, deelnemer miniMaster Ondernemers
De Cooperatie Fabriek 5

“Ik ga door de miniMaster anders met mijn taken om. Daardoor houd ik nu tijd over om meer organiserend bezig te zijn. Ik laat me minder door de dagelijkse beslommeringen in beslag nemen.”

Thijs Smeets van Smeets Loopcomfort, deelnemer miniMaster Ondernemers
De Cooperatie Fabriek 5

“Ik wordt getriggerd op allerlei gebieden van de bedrijfsvoering waar ik normaal niet bewust bij stil sta. De diversiteit van het gezelschap en de onderwerpen uit de miniMaster maken dat ik elke cursusavond met veel plezier naar de bank rijd.”

Dunja Rost, eigenaar tandartspraktijk Dunja Rost te Kerkrade, deelnemer miniMaster Eerstelijnszorg
De Cooperatie Fabriek 5

´Tijdens de miniMaster komen essentiële vakgebieden aan bod. Niet alleen inhoudelijk interessant, het overleg met collega-ondernemers zorgt voor continue reflectie. Ook dat brengt je verder. De nieuwe kennis en denkwijze neem je direct mee en pas je toe, op een heel natuurlijke manier.`

 

Ettien Coumans-Eijssen, eigenaresse kinderopvang `Ut Buurke´, deelneemster aan de miniMaster Ondernemers en de masterClasses Verdiepingsmodules
De Cooperatie Fabriek 5

“Je krijgt in acht avonden enorm veel kennis aangereikt. Ik heb ons ding er gelijk uitgepikt en we hebben er nog steeds veel plezier van. Het is zeker interessant om deel te nemen en de prijs/kwaliteit-verhouding is in orde.”

Symen van der Velde, algemeen directeur van Ter Heerdt – Kuikens en Hennen, deelnemer miniMaster Ondernemers
De Cooperatie Fabriek 5

“De miniMaster biedt je een totaalplaatje van wat je nodig hebt om een bedrijf te runnen. Het is niet alleen goed voor je persoonlijke ontwikkeling. Het geeft je ook een breder en dieper inzicht in je eigen bedrijf. “

Sylvia Kemna, directeur Autobedrijf Broekhuis, deelnemer miniMaster Vrouwelijke Ondernemers
De Cooperatie Fabriek 5

“Een miniMaster geeft een goede mix van verschillende aspecten van ondernemerschap. Het was daarnaast ook gewoon leuk om op een interactieve manier samen met andere ondernemers kennis te delen. Dus ik beveel het zeker aan.”

Thomas de Looff, directeur/eigenaar van PCextreme, deelnemer miniMaster Ondernemers
De Cooperatie Fabriek 5

“De miniMaster heeft me een bredere visie en hernieuwde inzichten gegeven. Ik vond de interactie heel erg leuk en vond ik het voor mij wel bestede tijd.  Zou er een vervolg op komen dan zou ik zeker aanschuiven.”

Piet Vader, Sales Manager bij Tanis Food Tec, deelnemer miniMaster Groeiende Ondernemers
De Cooperatie Fabriek 5

Zeer leerzame ervaring met veel nieuwe highlights. Gericht op de toekomst! 

Mathijn Coppens, deelnemer miniMaster Anders Ondernemen
De Cooperatie Fabriek 5

“Ik zou andere ondernemers zeker adviseren aan de miniMaster deel te nemen omdat je de theoretische kant altijd kunt toepassen in de praktijk van je eigen onderneming.  Daarnaast heb ik veel opgestoken van de collega ondernemers. Een aanrader dus.”

Patrick van Laarhoven, directeur Q-Wash BV, deelnemer miniMaster Ondernemers
De Cooperatie Fabriek 5

“De inhoud was relevant – in acht sessies van vier uur kwamen alle aspecten van het besturen van een bedrijf aan de orde. De sprekers boeiden van begin tot eind. Ik kreeg er behalve kennis, ook inspiratie en energie van.”

Peter de Waal, directeur van RTP Elektrotechniek, deelnemer aan de miniMaster Ondernemers
De Cooperatie Fabriek 5

“Dit programma kan ik iedere ondernemer van harte aanbevelen. De bijeenkomsten, onder leiding van professionele docenten hebben mij geleerd op een andere manier naar ondernemen en management te kijken. Vooral de uitwisseling van ervaringen met de andere collega ondernemers  en docenten zijn bijzonder leerzaam.”

Marien Boersma, directeur Xantes, deelnemer miniMaster Ondernemers
De Cooperatie Fabriek 5

“Ik kan de miniMaster Ondernemers zeker aanbevelen omdat je als ondernemer hier veel van kunt leren. Een geweldig initiatief van de Rabobank”

Stephan Venema van Venema Food, deelnemer miniMaster Ondernemers
De Cooperatie Fabriek 5

“Ik kijk met andere ogen naar mijn eigen organisatie. De inzichten van de andere deelnemers werken daarbij inspirerend op velerlei vlak. De miniMaster sluit prima aan op de werkdag. Met deze docenten lukte het me uitstekend om aan het eind van een drukke werkdag bij de les te blijven.”

Benno Hellinga, directeur G.Hellinga BV, deelnemer miniMaster Ondernemers