De Coöperatie Fabriek
  • frank lodder fotografie
  • frank lodder fotografie
  • frank lodder fotografie
  • frank lodder fotografie

de Coöperatie Fabriek

Wij zijn een opleidingsinstituut dat namens uw organisatie educatieve programma’s voor uw klanten, leden en medewerkers verzorgt. Met deze programma’s kunnen uw relaties zich zakelijk en persoonlijk ontwikkelen en tegelijkertijd bouwen aan een waardevol netwerk. Onze opleidingen worden steevast met een zeer hoge NPS score (54) gewaardeerd.
Wij richten ons op organisaties die, net als wij, stevige en langdurige relaties met hun klanten en medewerkers nastreven. De animatie rechts vertelt meer over een van onze programma’s.

Lees verder

Rabo Ondernemers Academie

De Coöperatie Fabriek werkt al jaren samen met de Rabobank. Om ervoor te zorgen dat onze gezamenlijke kennis en ervaring wordt gebundeld, werken we sinds 1 februari 2016 intensief en vanuit één merk samen: de Rabo Ondernemers Academie. De regie, uitvoering en ontwikkeling van de activiteiten worden verzorgd door de Coöperatie Fabriek. In verschillende video’s, gemaakt door lokale Rabobanken, ziet u hoe wij samen inhoud geven aan “een aandeel in elkaar”.
Lees verder

De Cooperatie Fabriek 5

Vanaf de eerste avond was het een schot in de roos. Zeer interactief en zeer gedreven werden vakken onderwezen die perfect aansloten bij de dagelijkse belevingswereld van de ondernemers, ze konden er de volgende dag direct mee aan de slag. Dit gunnen wij meer ondernemers!

John Hagers, voorheen Manager Zakelijke Relaties bij Rabobank Ridderkerk Midden IJsselmonde
De Cooperatie Fabriek 5

De reacties waren zeer positief,  met de nadruk op zeer. Dit programma heeft de deelnemers tot ambassadeurs van onze bank gemaakt.

Arnaud Satter, Accountmanager MKB Rabobank Gelderse Vallei
De Cooperatie Fabriek 5

Het programma biedt een mooie balans tussen kennis en tegelijkertijd hands on aan de slag kunnen met de verkregen inzichten. Er ontstaat een netwerk en de uitwisseling tussen de deelnemers is een duidelijk winstpunt. We verbinden mensen, delen kennis en zo maken ze elkaar sterker. En dat is exact waar de Rabobank voor staat.

Nicole Scherer, voorheen Manager Sectormanagement bij Rabobank Nederland Corporate Clients
De Cooperatie Fabriek 5

We willen klanten op een bijzondere manier met elkaar in verbinding brengen en waar mogelijk eigen netwerken opstarten. Het aanbieden van een Minimaster sluit hier perfect op aan. Je brengt ondernemers op unieke wijze met elkaar in verbinding.

Marco Vork, Manager MKB bij Rabobank Regio Schiphol
De Cooperatie Fabriek 5

Het miniMasterprogramma sluit aan bij deze doelen. Het is een programma dat onze klanten inspireert, verbindt en ze ook echt verder op weg helpt in het ondernemerschap. Door onze eigen actieve deelname hebben we er als bank veel van geleerd en de band met onze klanten verstevigd. Kortom, een geslaagd concept.

Ronald van Wetering, voorheen Directeur Bedrijven Rabobank Apeldoorn en Omgeving
De Cooperatie Fabriek 5

Ik ervaar de miniMaster programma’s als een platform waar ondernemers elkaar leren kennen en van elkaar leren. Als Rabo Noord Twente willen wij zo een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in ons werkgebied.

Inge Zwijnenberg, Directeur Bedrijven Rabobank Noord en West Twente
De Cooperatie Fabriek 5

De miniMaster maakt van klanten ambassadeurs. De positieve ervaringen die de deelnemers opdoen, praten zich snel door in het lokale netwerk. Daarmee creëren we een olievlek met een aanzuigende werking op andere ondernemers. Met dank aan de Coöperatie Fabriek.

Menno Lamers, Manager Verzekeren en MKB bij Rabobank ‘s-Hertogenbosch
De Cooperatie Fabriek 5

De miniMaster is onderdeel van en past bij de coöperatieve gedachte. Je verbindt ondernemers met elkaar en ze kunnen kennis vergaren. Wij zijn er heel enthousiast over. Het programma zet ondernemers aan om met de toekomst bezig te zijn, ze willen weer investeren. Dit past echt bij de identiteit van de Rabobank.

Marlies van der Vlugt, Manager Bedrijven Rabobank Goeree-Overflakkee
De Cooperatie Fabriek 5

“Je maakt tijdens de miniMaster op een andere manier contact met je klanten. Mijn contact met hen is veel opener waardoor ze mij sneller zullen opzoeken”

Jeroen Baartman, Senior Account Manager Grootzakelijk bij Rabobank Enschede- Haaksbergen
De Cooperatie Fabriek 5

We geloven in de methodiek Action Learning gecombineerd met diversiteit. Juist door met mensen buiten je eigen kring te praten, leer je in oplossingen te denken. Dat is goed voor de ondernemer en dus goed voor ons. Een sterk staaltje coöperatieve wederkerigheid.

Roland Welles, voorheen Directievoorzitter Rabobank Westerbork
De Cooperatie Fabriek 5

Voor ons is de miniMaster voor Ondernemers een concept dat echt past bij het coöperatieve gedachtegoed. Als Rabobank wil je mensen bij elkaar brengen, zodat ze kennis, ervaringen en netwerken delen. Dit is de ultieme vorm van coöperatief bankieren. Ja, ik ben echt blij met het miniMasterprogramma, kan het iedereen van harte aanbevelen.

Linda Evers, voorheen Teamleider Bedrijven bij Rabobank Gouwestreek
De Cooperatie Fabriek 5

‘Alles wat voor een ondernemer interessant is, komt aan bod. Wij doen kennis op die ons helpt om de klant nog  beter te begrijpen.’

Ronald Saak, Senior accountmanager Grootzakelijke Relaties bij Rabobank Peel, Maas en Leudal
De Cooperatie Fabriek 5

De miniMaster heeft mij absoluut veel opgeleverd, waaronder een betere klantenbinding. Het is een goede gelegenheid om je gastheerschap te tonen. Doe je dat goed, dan valt dat op en geef je een visitekaartje af als bank.

Arjan van ’t Leven, Manager GZ bij Rabobank Gouwestreek
De Cooperatie Fabriek 5

We zorgden met de miniMaster niet alleen voor meer kennis bij ondernemers, maar ook voor verbinding tússen ondernemers. Onze doelstelling is absoluut uitgekomen. Er is een leuke sfeer en goede band ontstaan, zowel tussen de ondernemers onderling, als tussen ondernemers en bank.

Peter Scheij, Directeur Bedrijven bij Rabobank Stad en Midden Groningen
De Cooperatie Fabriek 5

Wij geloven in het concept van de miniMaster. De ondernemers kunnen invloed uitoefenen in wat ze leren en ervaren. Het is geen statische overdracht van kennis, maar een dynamisch programma met veel kwaliteit, flexibiliteit en interactie.

Annemarie de Graaf, Specialist Financiële Logistiek bij Rabobank Drachten Friesland Oost
De Cooperatie Fabriek 5

Het is zeer inspirerend om ruim een half jaar op te trekken met een gemotiveerde groep enthousiaste ondernemers die heel open en kwetsbaar kennis, netwerk en ervaringen met elkaar delen.

Frank Midavaine, Accountmanager Grootzakelijk Rabobank Ridderkerk Midden IJsselmonde
De Cooperatie Fabriek 5

“Rabobank Parkstad Limburg is de baanbreker geweest om de miniMaster in Limburg op de kaart te zetten, en met succes. Inmiddels zijn we 5 miniMaster groepen verder en is er een platform gecreëerd waarin ondernemers hun bedrijf etaleren en het geleerde tijdens de miniMaster bijeenkomsten projecteren binnen hun bedrijf. Iets om trots op te zijn als bank , waarbij de doelstellingen; verbinden, versterken en leren van elkaar ruimschoots overtroffen worden.”

John Janssen, Sr. Accountmanager bij Rabobank Parkstad Limburg
De Cooperatie Fabriek 5

De miniMaster CFO biedt toegevoegde waarde voor beide partijen. Wij zitten tijdens de miniMaster met de financiële man (of vrouw) aan tafel, een professional die andere invalshoeken heeft dan een directeur-groot aandeelhouder. Zo halen wij op een informelere wijze de band aan en kunnen wij makkelijker informatie uitwisselen.

Edwin Riensema, Senior Relatiemanager Grootzakelijk Rabobank Apeldoorn en Omgeving
De Cooperatie Fabriek 5

Het miniMasterprogramma is een mooie manier om invulling te geven aan coöperatief bankieren. We willen niet alleen een goede bank zijn, maar ook ons netwerk ter beschikking stellen en expertise voor het voetlicht brengen. Daar hebben onze klanten absoluut behoefte aan.

Pascal Vandermeulen , Directeur Bedrijven Rabobank Parkstad Limburg
De Cooperatie Fabriek 5

‘We hebben een heel gevarieerd gezelschap. Al die relaties leren elkaar nu kennen. De deelnemers denken na over ambities, over concepten én ze krijgen tips waar ze mee aan de slag kunnen.’

Wout Gommers, accountmanager Grootzakelijke Relaties bij Rabobank Peel, Maas en Leudal
De Cooperatie Fabriek 5

Op alle fronten was er sprake van verbinding: met de klant, met de samenleving, onderling via de netwerken én met de toekomst door de langetermijnfocus. Er is kennis gedeeld voor en met de klant en de relatie tussen de klant en de bank is versterkt. Het miniMasterprogramma heeft zijn meerwaarde geleverd.

Dorothé Lesaunier, voorheen Salesmanager Bedrijven bij Rabobank Rotterdam
De Cooperatie Fabriek 5

Juist als stadsbank is het belangrijk allerlei communities te starten en in stand te houden. De miniMaster bood ons die mogelijkheid.

Peter Buzink, Manager Grootbedrijf Rabobank Regio Den Haag
De Cooperatie Fabriek 5

Ondernemers van wie de zaken op het eerste gezicht geen enkel raakvlak hebben, kunnen erg nuttige sparringspartners voor elkaar zijn. Dergelijke verbindingen raken de Rabobank in het coöperatieve hart.

Rob van de Put, Manager Zakelijk Relaties Rabobank Dommelstreek
De Cooperatie Fabriek 5

De miniMaster voor ondernemers was een inspirerend traject, zowel voor de ondernemers, als de bank. Het is mooi dat we zoiets kunnen aanbieden aan onze klanten. Door de miniMaster voelen ondernemers zich ondersteund om hun uitdagingen aan te gaan.

Theo Bouius, Manager Bedrijven bij Rabobank Meppel-Steenwijkerland
De Cooperatie Fabriek 5

De miniMaster Eerstelijnszorg is uniek. Het programma sluit ideaal aan bij onze wensen om de klanten met elkaar te verbinden en met nieuwe kennis te voorzien. De reacties zijn heel positief!

Monique Creuwels, Accountmanager Private Banking Rabobank Parkstad Limburg
De Cooperatie Fabriek 5

Ik ben heel enthousiast over het miniMasterprogramma voor Ondernemers. Door met een dergelijke groep geregeld bijeen te komen, ontstaat een optimaal leerklimaat. Er is een bepaalde openheid mogelijk die in dagelijkse praktijk minder goed voorhanden is.

Arjen Smallegange, voorheen Manager MKB Rabobank Amersfoort en omstreken
De Cooperatie Fabriek 5

Het miniMaster programma heeft verbindingen en contacten voor de toekomst opgeleverd; zowel voor de betrokken relaties als voor ons als bank. Een win-win situatie dus.

Mark van der Steen, Adjunct-directeur bedrijven bij Rabobank Peel Noord
De Cooperatie Fabriek 5

Met miniMasters brengen wij gedreven ondernemers bij elkaar en krijgen zij het gevoel dat wij oprechte aandacht voor ze hebben. Deelnemers zijn enthousiast omdat ze nieuwe ideeën, kennis en een netwerk opdoen. Ook onze eigen medewerkers die meedoen zijn erg positief en zien het als een “cadeautje”.  Kortom: miniMasters loont!

Jetze Kempenaar, Directievoorzitter bij Rabobank Noordoostpolder-Urk
De Cooperatie Fabriek 5

Tijdens de miniMaster blijkt dat zelfs de meest ervaren ondernemer zichzelf kan ‘resetten’. Geïnspireerd door diverse management-goeroes maken ze kennis met oude en nieuwe management wetten, maatschappelijke trends en zakelijke tips & tricks. Er ontstaat een hechte community tussen de klanten onderling en een versterkte band met de Rabobank als vertrouwde adviseur.

Mart Pfeiffer, Directievoorzitter bij Rabobank Regio Schiphol