Rabo Ondernemers Academie

Betekenisvolle samenwerking
De Coöperatie Fabriek werkt al jaren samen met de Rabobank. Om ervoor te zorgen dat onze gezamenlijke kennis en ervaring wordt gebundeld, werken we sinds 1 februari 2016 intensief en vanuit één merk samen: de Rabo Ondernemers Academie. De regie, uitvoering en ontwikkeling van de activiteiten van de Rabo Ondernemers Academie worden verzorgd door de Coöperatie Fabriek.

2015 Logo Rabo Ondernemers Academie

Anders dichterbij
Ondernemers hebben soms behoefte aan specifieke kennis of toegang tot een netwerk dat ze kan helpen zichzelf of hun organisatie op een hoger plan te brengen. De Rabo Ondernemers Academie voorziet in deze behoeftes en maakt het voor lokale banken mogelijk om het ‘anders dichterbij’ heel concreet te maken. Het voegt de rol van learning partner toe aan de traditionele rol van financiële dienstverlener. Als learning partner zorgt de Rabo Ondernemers Academie voor een continu aanbod aan nieuwe kennis door een op de behoefte van de doelgroep gericht opleidingsaanbod. Tegelijkertijd wordt het ontstaan van nieuwe verbindingen en kruisbestuivingen gestimuleerd, doordat ondernemers op bijzondere wijze met elkaar in contact worden gebracht.

Laagdrempelig & inspirerend
Het is voor ondernemers vaak een grote stap om een intensief en duur onderwijsprogramma te volgen. De Rabo miniMaster is voor hen een heel aantrekkelijk, betaalbaar en laagdrempelig alternatief. Het bestaat uit een serie bijzonder leerzame en inspirerende bijeenkomsten onder leiding van topdocenten, waarbij de bank als gastheer optreedt. Het biedt wél de kennis en persoonlijke groei van serieus onderwijs, maar niet de kosten en tijdsinvestering van bijvoorbeeld een universitair programma.

Long life learning
Eenmaal een miniMaster, kan de ondernemer kiezen voor verschillende vervolgtrajecten: zo zijn er masterClasses voor verdieping, masterClasses voor de medewerkers van de ondernemer en zijn er sectorgerichte masterClasses. Op deze manier stelt de bank de ondernemer in staat blijvend te werken aan ontwikkeling en aan een kwalitatief netwerk. En werkt de bank aan een blijvende sterke relatie met hun klanten. De Rabo miniMaster is zo een goed middel voor lokale banken om klanten blijvend te bedienen vanuit een excellente klantfocus.

Bewezen succesvol
Al meer dan 9.000 relaties van lokale Rabobanken volgden een Rabo miniMaster of een vervolgprogramma. Zij waren zonder uitzondering zeer over de programma’s te spreken. Dat blijkt ook uit de net promotor score (NPS) van de Rabo miniMaster programma’s . Die ligt op 54 en dat is extreem hoog.

Meer dan honderd Rabobanken gingen u met enthousiasme voor. Doet u ook mee?