Hjalmar P. Beekhuizen, directeur Populus Paint Products

“Het is goed in jezelf te investeren”

Waarom heeft u meegedaan aan de miniMaster voor ondernemers?
Hjalmar Beekhuizen: “Als ondernemer ben je die 1000-poot die overal verstand van moet hebben. En dat ben en heb je ook! Mensen verwachten niet alleen sturing en visie van je, ook innovatie, leiderschap, financiële achtergrond, maatschappelijke betrokkenheid, duiding van doelen, cijfermatig inzicht, creativiteit en stabiliteit (om maar een paar eigenschappen te noemen). Dus het is goed in jezelf te investeren. Op alle vakgebieden die aan de orde zijn gekomen binnen het miniMasterprogramma ben je als ondernemer binnen je bedrijf betrokken.”

Wat heeft het miniMasterprogramma u opgeleverd?
“Het miniMasterprogramma triggert je om jezelf te beoordelen op deze vakgebieden. Je merkt waar verbetering mogelijk of zelf wenselijk is. En in al die openhartige betrokkenheid tijdens de vaktechnische, leuke en intensieve avonden bouw je aan relaties. Je biedt een kijkje in de keuken aan de accountmanagers van de bank en geeft inzicht in jouw beweegredenen als ondernemer. Je genereert zo een solide basis voor het bestendigen of uitbouwen van de onderlinge verstandhouding en relatie in de toekomst.”

Zou u andere ondernemers aanbevelen mee te doen?
“Ieder die de uitnodiging krijgt om deel te nemen aan een miniMasterprogramma juich ik beslist toe deel te nemen. Ik adviseer de gelegenheid die geboden wordt met beide handen te grijpen! De uitnodiging, zelfs met de eigen bijdrage die werd verlangd, heb ikzelf in ieder geval zeer op prijs gesteld.“