Alumniprogramma Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden

  • Gegevens deelnemer

  • Bedrijfsgegevens

Prijs per masterClass € 135,- vrij van BTW.
Prijs bij 3 masterClasses € 325,- vrij van BTW.

U ontvangt een factuur via de Rabobank.