Rabo MKB Collegetour in de Achterhoek

  • Gegevens deelnemer

  • Bedrijfsgegevens

De eigen bijdrage voor dit programma bedraagt € 475,- vrij van BTW.
U ontvangt een factuur via de Rabobank.