Rabobank West-Friesland

Rabobank West-Friesland

Chris Koopman

melkveehouder

´Ik kwam zes jaar geleden van school, de opgedane kennis bezonk enigszins en ik was op zoek naar meer verdieping,´ vertelt hij. ´De miniMaster Melkveehouderij heeft me veel gebracht. Je leert breder denken, vooral ook op strategisch gebied. Mijn vader en oom zijn logischerwijs afbouwend aan het boeren, terwijl ik juist opbouwend bezig ben. We moeten duurzaam investeren om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen, maar hoe maak je dat bespreekbaar en hoe onderbouw je dat? De miniMaster heeft me geholpen om, samen met mijn vader en oom, heel gericht naar de toekomst te kijken. Het is een interessant programma dat je aan het denken zet, op ideeën brengt en scherp houdt.´
Bron: Dichterbij Zomereditie 2018

Arno Hoek

eigenaar Aannemersbedrijf West-Friesland

"Tijdens de miniMaster Ondernemers bleek dat veel andere ondernemers hetzelfde ervaren. Het is goed om met elkaar te kijken naar zaken die op je afkomen en hoe je daar op kunt inspelen."
Bron: Dichterbij Zomereditie 2018

Dennis Ooteman

Accountmanager MKB

´De Rabo miniMaster Ondernemers helpt ondernemers zich persoonlijk en zakelijk te ontwikkelen. Het draait vooral ook om de intervisie. Je spart met gelijken, stimuleert elkaar en wat je leert, kun je meteen in de praktijk toepassen. Het is mooi om te zien dat ondernemers in beweging komen, kritisch naar het bedrijf kijken en plannen maken. Ze ontdekken welke koers de beste is voor hun bedrijf, op welke trends ze kunnen inspelen en hoe ze kunnen zorgen voor financiële continuïteit en groei.´
Bron: Dichterbij Zomereditie 2018

Rens Kooijman

Accountmanager Food & Agri

´Juist voor agrariërs, die te maken hebben met toenemende regelgeving, is het belangrijk om te kijken naar waar je over tien jaar wilt staan. Waar liggen de kansen, wat zijn de bedreigingen en hoe kun je de kracht van het bedrijf inzetten en zwaktes ombuigen, zodat je de beste resultaten kunt boeken? Deze zaken zijn essentieel als het gaat om de bedrijfscontinuïteit. Met de miniMaster Melkveehouderij wil Rabobank West-Friesland melkveehouders extra bagage meegeven, zodat ze mooie successen kunnen behalen. Als bank faciliteren en ondersteunen we ondernemers daar graag bij, al moeten de ondernemers het uiteindelijk zelf doen.´
Bron: Dichterbij Zomereditie 2018