Peter Scheij, Directeur Bedrijven bij Rabobank Stad en Midden Groningen

We zorgden met de miniMaster niet alleen voor meer kennis bij ondernemers, maar ook voor verbinding tússen ondernemers. Onze doelstelling is absoluut uitgekomen. Er is een leuke sfeer en goede band ontstaan, zowel tussen de ondernemers onderling, als tussen ondernemers en bank.