Marieke Kaajan

Docent Omgevingsrecht & Natuurbeschermingsrecht

drs. M. (Marieke) Kaajan, is advocaat, partner en (mede-)oprichter van ENVIR Advocaten. Zij is in het bijzonder gespecialiseerd in het omgevingsrecht en het natuurbeschermingsrecht. Verder is zij rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Oost-Brabant. zij treedt op in het kader van verschillende omgevingsrechtelijke kwesties, zowel in gerechtelijke procedures als in het daaraan voorafgaande traject.