Sjoerd Emonts

Docent Digitalisering in de Zorg

Sjoerd Emonts werkt als adviseur bij strategie- en innovatiebureau BeBright. Met kwalitatieve en kwantitatieve analyses begeleidt hij klanten bij het maken van strategische keuzes. Ook helpt hij hen bij het ontwikkelen van hun visie en innovatieagenda. Sjoerd is o.a. betrokken bij Diagnose Transformatie en Diagnose Voeding & Gezondheid. Daardoor is hij op de hoogte van alle relevante trends en ontwikkelingen in de gezondheidszorg die zorgtransformatie noodzakelijk maakt en de technologie die zorginnovatie mogelijk maakt.

De nieuwe technologie raast immers onverminderd voort, extra gestimuleerd door verdere digitalisering en robotisering. Ook is er de enorme druk om de zorg betaalbaar, toegankelijk en van hoge kwaliteit te houden. Bij zorgprofessionals, patiënten en zorgorganisaties groeit de interesse in digitale oplossingen snel. Nieuwe technologieën en toepassingen bieden immers volop kansen om de zorg te verbeteren en anders in te richten. De meerwaarde is echter niet vanzelfsprekend en de vraag waarmee veel zorgprofessionals worstelen is ‘Hoe ga ik er dan mee aan de slag?’ Als auteur van de jaarlijkse publicatie ‘Zorg Enablers’ brengt Sjoerd reeds enkele jaren de meest relevante technologische ontwikkelingen in de zorg in kaart. Door zijn brede focus op innovatie kan hij technologische mogelijkheden vertalen naar concrete oplossingen in de zorg en het sociaal domein. Zijn brede kennis past hij onder meer toe bij de ondersteuning en opschaling van innovaties binnen het acceleratorprogramma Diagnose Voeding & Gezondheid. Dagelijks laat hij zich inspireren door wat technologie ons te bieden heeft. Daarvoor onderneemt hij op regelmatige basis zorginnovatie expedities in binnen- én buitenland om, naast inspiratie op te doen, ook weer fris en met verwondering naar ons eigen zorgsysteem te kijken.