Steven de Waal

Docent Leiderschap in de Zorg

Steven de Waal is de oprichter van en drijvende kracht achter Public SPACE Foundation. Dit is een private, onafhankelijke denktank met als missie: bevordering maatschappelijk ondernemerschap en actief burgerschap. In 2007 publiceerde hij het manifest ‘Naar een intelligente en verbonden overheid’. Hij was daarvoor 19 jaar verbonden aan Boer & Croon, waarvan 16 jaar als aandeelhouder/vennoot, 7 jaar bestuurslid en 4 jaar bestuursvoorzitter (-2004). Steven de Waal werkt in de volle breedte van de publieke en non-profit sector, met een accent op vraagstukken van marktwerking, (maatschappelijk) ondernemerschap, strategie en corporate governance.
Daarnaast schrijft hij essays en werkte mee aan veel boeken over bestuur en ondernemerschap. Hij is hoofdauteur van meerdere boeken, waaronder Nieuwe Strategieën voor het Publieke Domein (Samsom, 2000) en Strategisch management voor de publieke zaak (Lemma, 2008). Hij is gepromoveerd in 2014 op het proefschrift: ‘The Value(s) of Civil Leaders’. Hij is lid geweest van de denktank Transitieprogramma in de Langdurende Zorg, een initiatief van overheid en maatschappelijke partijen om innovatie te stimuleren in de caresector.