Rabobank Drachten Friesland Oost

Rabobank Drachten Friesland Oost

Annemarie de Graaf

Specialist Financiële Logistiek

Als bank is het onze ambitie MKB ondernemers te helpen hun plannen te verwezenlijken. Wij willen sparringpartner zijn in het succesvol ondernemen van onze klanten. Ook onder moeilijke omstandigheden willen wij de ondernemers, daar waar nodig, ondersteunen. Integraal en in alle fasen van de onderneming een toegevoegde waarde leveren. Ons onderscheid zit in onze lokale aanwezigheid, lokale betrokkenheid en kennis van de markt. Het aanbieden van een miniMaster Ondernemers is een logisch gevolg. Van ondernemers wordt veel gevraagd. Ze moeten een echte duizendpoot zijn en vaak moeilijke beslissingen nemen, die soms de nodige onzekerheden met zich meebrengen. Door het aanbieden van het Minimaster programma willen wij de ondernemers op verschillende facetten ondersteunen. Door deelname worden de ondernemers bij elkaar gebracht om van elkaars ervaringen, zowel positief als negatief, te laten leren. De ervaringen en ambities van ondernemers inspireren ons en wij opereren graag in dit verlengstuk. Wij geloven in het concept van de miniMaster. De ondernemers kunnen invloed uitoefenen in wat ze leren en ervaren. Het is geen statische overdracht van kennis, maar een dynamisch programma met veel kwaliteit, flexibiliteit en interactie. Wij hebben voorafgaand aan de 1e masterClass een kennismakingslunch georganiseerd. Wat mij daaruit het meeste is bijgebleven waren de antwoorden van de ondernemers op de vraag “Waarom doe je mee aan het programma” ? Dit leverde een aantal verrassende antwoorden op waarbij ondernemers zich ook kwetsbaar durfden op te stellen. En dit heb ik ook ervaren bij de masterClass “Financieel Management”. De docent zorgde voor een open en ongedwongen sfeer hetgeen in mijn optiek zeker heeft bijgedragen aan het overbrengen van de kennis en van de ervaringen onderling.

Patrick Hoekstra

Vermogensmanager bij Rabobank Drachten Friesland Oost

Patrick Hoekstra, Vermogensmanager bij Rabobank Drachten Friesland Oost was intensief betrokken bij de Rabo miniMaster Bedrijfsoverdracht, georganiseerd bij de bank. Hij vertelt over zijn ervaringen: “Ik heb het programma zeer positief ervaren. De onderwerpen waren heel divers en de sprekers hebben veel ervaring. Doordat er alleen verkopende/overdragende partijen in de groep zaten, was er veel openheid tussen de deelnemers. Ze konden vrijuit praten met elkaar, dat was heel waardevol. De meeste onderwerpen spraken erg aan. Sommige onderwerpen waren zó interessant dat we er wel twee avonden mee zouden kunnen vullen. Zo werd de avond met Marc Voet over de fiscale aspecten bij bedrijfsoverdracht  heel goed ontvangen door de deelnemers. En dat is knap, want het is toch vrij droge materie. Omdat de deelnemers zo enthousiast zijn hebben we nog een extra sessie ingepland over financiële planning.  Ik zal dan samen met Duco Meijer zelf voor de klas staan. Het leuke van het miniMaster programma is dat je echt een band opbouwt met de deelnemers. Persoonlijk heb ik er ook veel aan gehad; je doet in de volle breedte meer kennis op over het traject van een bedrijfsoverdracht en die bagage neem je weer mee naar klanten die voor zo´n traject staan. Ik kan het programma dan ook zeker aanbevelen; het is een dynamisch proces en geen moment saai. De verbreding van je kennis en de band die je opbouwt met je relaties maken het zeer de moeite waard.”