Rabobank Gelderse Vallei

Rabobank Gelderse Vallei

Bij Rabobank Gelderse Vallei kunt u terecht voor een persoonlijk advies over betalen, sparen, beleggen, hypotheken en verzekeren. Voor uzelf of uw bedrijf. U bent welkom bij onze kantoren in Barneveld, Lunteren, Harskamp, Voorthuizen of Woudenberg.

Arnaud Satter

Accountmanager MKB

“Dit programma heeft de deelnemers tot ambassadeurs van onze bank gemaakt”

Rabobank Gelderse Vallei organiseerde onlangs een miniMaster Groeiende Ondernemers voor haar klanten. Arnaud Satter, accountmanager MKB bij de bank, woonde alle 8 masterClasses bij. De Coöperatie Fabriek vroeg hem naar zijn ervaringen.

Het was voor jou de eerste keer dat je een miniMaster bijwoonde. Hoe heb je dat ervaren?
Toen bekend werd dat we een miniMaster gingen organiseren voor ondernemers met groeiambities, was ik gelijk enthousiast en heb me meteen aangemeld om namens de bank alle masterClasses bij te wonen. Daar ben ik achteraf erg blij om. Ik vond het heel erg leerzaam, de deelnemers zijn allemaal klanten van mij, of potentiele klanten. Het was interessant om te zien hoe zij tegen zaken aankijken. Je krijgt een kijkje door de ogen van de ondernemer.

Wat is je het meeste bijgebleven?
Ondernemers waren heel erg getriggerd wanneer het ging over verandering, merkte ik. Dat is logisch, want ze hebben zelf ook wel door dat we niet meer leven in een wereld met verandering, maar in een veranderende wereld. Dus verandering is een heel actueel thema, dat was duidelijk te merken.

Heb je achteraf reacties teruggekregen van ondernemers?
Ja, veel. Zowel van mijn eigen klanten als van de overige deelnemers. De reacties waren zeer positief, met de nadruk op zeer. Een groot gedeelte van de groep gaf aan nooit voor ondernemer gestudeerd te hebben. Juist voor die doelgroep was het heel erg interessant. Ook heb ik de terugkoppeling gekregen dat ze veel van elkaar geleerd hebben en dat ze de meeste docenten echt goed vonden.

Kan je aangeven wat het miniMaster traject jouw bank gebracht heeft?
Ik denk wel een stuk onderscheidend vermogen. Een aantal klanten heeft echt verrast gereageerd, zo van ‘ik had niet verwacht dat de bank dit aan zou bieden’. Je verbreedt je dienstverlening. Wij zijn als bank steeds op zoek naar ‘waar zit onze lokale betrokkenheid, waar zit de coöperatieve gedachte?’ De Rabo miniMaster is een mooi voorbeeld van lokale betrokkenheid en ik merk ook wel dat het zo in het werkgebied ervaren wordt, dat het echt rondgaat. Een voorbeeld; ik was vorige week bij een van de deelnemers op gesprek, in het kader van relatie bank – klant. De klant gaf toen aan dat hij de miniMaster graag bij mensen uit zijn eigen netwerk wil promoten, mocht de bank dit volgend jaar weer aanbieden.

Wanneer je naar een prospect toestapt is het ook mooi dat je méér kunt aanbieden dan alleen een zak met geld. En daarbij kunt aangeven dat we beiden een gezamenlijk doel hebben, ik ben er tenslotte ook bij gebaat wanneer de klant zijn onderneming verder kan laten groeien.

Samenwerkingsverbanden
Daarnaast creëer je als bank een stukje netwerk. Zo zijn er een aantal samenwerkingsverbanden ontstaan tussen de deelnemers onderling. Er was bijvoorbeeld een accountant en een andere deelnemer zat midden in een aandelen overdracht. Daar is een samenwerking uit ontstaan. Ook waren er een tweetal productiebedrijven waarvan er 1 op zoek was naar een technische oplossing die een van de andere deelnemers kon realiseren.
Er ontstond heel snel een groep, dat was mooi om te zien. Ter illustratie; om 22 uur was het officiële programma afgelopen. De eerste avond was ik om half 11 weg. De avonden erna was ik pas om 1 uur thuis, omdat er nog flink werd na gepraat tijdens de afsluitende borrel. Dat zegt ook wel iets.
Ik vind het woord ‘fan’ nog te ver gaan maar ik durf wel te zeggen dat dit programma de deelnemers tot ambassadeurs van onze bank heeft gemaakt, ze praten nu echt positief over onze bank!