Rabobank Gouwestreek

Rabobank Gouwestreek

Arjan van 't Leven

Manager Grootzakelijk

Arjan van ’t Leven, manager GZ bij Rabobank Gouwestreek heeft een miniMaster Ondernemers georganiseerd voor zijn klanten. De Coöperatie Fabriek vroeg hem naar zijn ervaringen.

Voor jou was het de eerste keer dat jij een miniMaster organiseerde voor je klanten. Hoe is dat gegaan?
De bank had vorig jaar een miniMaster georganiseerd en daar kwamen wat verbeterpunten uit. Een leerpunt was om niet te streng te zijn bij de inschrijvingen. De vorige keer werd er maximaal één deelnemer per bedrijf toegelaten. Nu niet. Zo wisten we dat een aantal van onze klanten bezig was om het bedrijf over te dragen aan een opvolger. We hebben er toen bewust op aangestuurd om zowel de eigenaar van het bedrijf als de beoogde opvolger te laten meedoen aan de miniMaster. Uiteindelijk zaten er daardoor 3 eigenaren met hun opvolgers in de groep, waaronder een vader met zijn zoon. Dit gaf een extra leuke dynamiek. Niet alleen was het voor de eigenaar en de opvolger interessant om samen naar de toekomst te kijken maar ook tussen de opvolgers onderling ontstond er een interessante wisselwerking. Zij konden weer met elkaar hun ervaringen delen. Dingen als ‘hoe groot of hoe klein word je gehouden?’ Welke bevoegdheden heb je al? Maar ook de bijbehorende financiële verantwoordelijkheden werden besproken. Een bijkomend voordeel was dat er op deze manier best veel jongeren in de groep waren en dit gaf een mooie mix met de aanwezige 40’ers en 50’ers. Dat het onderwerp bedrijfsoverdracht af en toe op tafel kwam bleek ook interessant voor de overige ondernemers. Het wekte nieuwsgierigheid op, werkte prikkelend. Het zette ze aan het denken; “Hoe gaan wij dit eigenlijk doen?”


Je bent alle 8 avonden zelf aanwezig geweest. Hoe is dat bevallen?
Heel goed. Het was een leuke groep, er was heel veel interactie. Soms was het zelfs lastig voor de docent om de aandacht naar zich toe te trekken, zo leuk vonden de ondernemers het om met elkaar informatie uit te wisselen. En dan ging het niet over de vakantieplannen maar over wezenlijke zaken. Wat de docent zei was vaak een aanleiding voor de ondernemers om met elkaar in gesprek te gaan en juist daar ontstond dan het leereffect.

Een aantal ondernemers was vanaf de eerste avond meteen heel open en stelde zich kwetsbaar op. Dat had een effect op de rest van de groep, die zich daardoor ook kwetsbaarder durfde op te stellen. Het zorgde voor veel openheid, interactie en dynamiek. De ondernemers gaven na afloop dan ook aan dat ze net zo veel van elkaar hebben geleerd als van de docenten.

Wat heeft het jou als manager GZ opgeleverd?
Het heeft mij absoluut veel opgeleverd. Als eerste heeft het me een betere klantenbinding opgeleverd. Het is het een goede gelegenheid om je gastheerschap te tonen. Doe je dat goed, dan valt dat op en geef je een visitekaartje af als bank. Je geeft aan dat je zorg hebt voor je klanten.

28-10-2015: Ondernemers in de Gouwestreek met elkaar in gesprek
Gisteravond ontvingen 19 ondernemers uit de Gouwestreek hun miniMaster certificaat uit handen van Arjan van ’t Leven, manager GZ bij Rabobank Gouwestreek. Voor de bank was het de tweede keer dat zij een miniMaster opleiding aanboden aan hun klanten. “Het was een leuke groep, er was heel veel interactie. Soms was het zelfs lastig voor de docent om de aandacht naar zich toe te trekken, zo leuk vonden de ondernemers het om met elkaar informatie uit te wisselen. Wat de docent zei was vaak een aanleiding voor de ondernemers om met elkaar in gesprek te gaan en juist daar ontstond dan het leereffect” vertelde Arjan na afloop.

Rob den Boer

Eigenaar autobedrijf, schadebedrijf en verhuurbedrijf

28-01-2015: ‘De miniMaster heeft me geholpen bij het ordenen van mijn gedachten’
Ze verdiepten zich in ondernemingsuitdagingen. Wisselden kennis uit met collega-ondernemers. En breidden hun netwerk uit. Allemaal tijdens de miniMaster in Gouda. ‘Je loopt als ondernemer toch tegen dezelfde dingen aan, wat voor bedrijf je ook hebt.’ Aan het woord is Rob den Boer, een van de deelnemers aan de miniMaster. ‘Ik was benieuwd om van andere ondernemers te horen wat hun succesfactor is; waar de kracht zit in hún onderneming. Daarom ging ik in op de uitnodiging om deel te nemen.’

Leiding geven
Die uitnodiging kwam van Rabobank Gouwestreek. De bank faciliteerde de acht miniMaster-avonden en bracht zo veertien ondernemers uit de regio met elkaar in contact. Conform het concept van de Coöperatiefabriek, dat praktijkgerichte onderwijsprogramma’s voor o.a. Rabobank-klanten ontwikkelt, kwam er elke avond een andere specialist langs. Die vertelde dan iets over een bepaald aspect van het ondernemen, zoals leiding geven, personeelszaken en bankzaken. Ook kwam de vraag aan bod hoe men de eigen organisatie nu en in de toekomst zag. Hoe onderscheid je je van anderen? Den Boer: ‘Daar ben ik zelf erg mee bezig. Ik heb een autobedrijf, een schadebedrijf en een verhuurbedrijf. Alles op wielen dus eigenlijk. Voor mij is het belangrijk om na te denken over de vraag hoe ik die verschillende disciplines op een eenduidige manier in de markt kan zetten. De miniMaster heeft me geholpen bij het ordenen van mijn gedachten daarover.’

Groter succes
Zoals veel deelnemers deed Den Boer ook mee omdat hij graag andere ondernemers uit de omgeving wilde leren kennen. Die kennismaking was een groter succes dan hij had verwacht. ‘We hebben afgesproken om contact te houden en zelf de bijeenkomsten voort te zetten’, zegt Den Boer. ‘Voor de eerstvolgende bijeenkomst ben ik de gastheer. Ik heb een gastspreker uitgenodigd, die iets komt vertellen over communicatie. En ik geef natuurlijk een rondleiding door ons bedrijf. Als het aan mij ligt gaan we zo elk kwartaal bij een van de veertien deelnemers op bezoek.’

Bron: website Rabobank Gouwestreek