Rabobank Helmond

Rabobank Helmond

Rabobank Helmond is een vooruitstrevende, dynamische bank met ongeveer 120 medewerkers, die zich wil profileren als een persoonlijke, deskundige en proactieve adviesbank. De bank hecht grote waarde aan kwalitatief goede dienstverlening binnen de zakelijke en particuliere markt en heeft daarmee dan ook een sterke positie in alle marktsegmenten. Flexibiliteit, deskundigheid en resultaatgerichtheid zijn begrippen die uitstekend bij de bank passen. Open communicatie en volwassen arbeidsverhoudingen karakteriseren de cultuur van de bank. Daarnaast wordt er veel waarde gehecht aan onderlinge samenwerking en worden initiatieven, ambities en kwaliteiten van medewerkers door de bank actief ondersteund.

23-11-2015 : Zorgbestuurders komen samen bij Rabobank Helmond
Rabobank Helmond heeft met een serie masterclasses, de ‘masterClasses Zorg’, 16 belangrijke zorgbestuurders uit de regio samen gekregen. In de masterclasses werden zij voorzien van up to date kennis op het gebied van sociaal ondernemerschap, gezondheidswinst, kostenverlaging en samenwerken. Onlangs was de 4e en laatste bijeenkomst, verzorgd door dr. Wilfrid Opheij.
Samen kijken naar samenwerkingsvormen
“Het programma speelt prima in op actualiteit en onderlinge afhankelijkheden tussen de diverse zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, gemeente en huisartsen in de regio” vertelt een van de deelnemers. Geen overbodige luxe, een belangrijke uitdaging in de zorg is om de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid te waarborgen. Samen kijken naar samenwerkingsvormen die toekomstbestendig en financieel haalbaar zijn, is dus van groot belang.
De masterClasses Zorg is een nieuw programma van de Coöperatie Fabriek. Op onze website vindt u meer informatie over het programma. Nog meer weten? Neem dan contact met ons op.