masterClass kansen en bedreigingen in de ´stikstofcrisis´

Met het sneuvelen van het Programma Aanpak Stikstof lijkt Nederland in een stikstofcrisis te verkeren. Hoe komt dit? Maar nog belangrijker: wat betekent dit voor uw bedrijf?

Welke mogelijkheden voor groei en uitbreiding zijn er nog? Welke risico’s bestaan er voor de bestaande bedrijfsvoering en hoe kunt u deze risico’s wegnemen of verkleinen? Tijdens deze masterclass wordt ingegaan op recente ontwikkelingen rondom beleid en wetgeving, met als doel een goed beeld te geven van de mogelijkheden én beperkingen om activiteiten die leiden tot stikstof op Natura 2000-gebieden te starten of te continueren.

Tijdens deze masterclass zult u ervaringen delen, inzichten uitwisselen en samen op zoek gaan naar wat kan, wat mag en wat niet.

Docent:
Deze masterclass wordt verzorgd door mr. drs. M. (Marieke) Kaajan, advocaat, partner  en (mede-) oprichter van ENVIR Advocaten. Zij is in het bijzonder gespecialiseerd in het omgevingsrecht en het natuurbeschermingsrecht. Verder is zij rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Oost-Brabant. zij treedt op in het kader van verschillende omgevingsrechtelijke kwesties, zowel in gerechtelijke procedures als in het daaraan voorafgaande traject.

 

 

 

masterClass kansen en bedreigingen in de ´stikstofcrisis´

De details

  • 1 bijeenkomst
  • Max aantal deelnemers is 22
  • Advies eigen bijdrage is € 125,-

Andere programma's