masterClasses Verdiepingsmodules Eerstelijnszorg

Voor zorgondernemers uit de eerstelijn die eerder deelgenomen hebben aan de miniMaster Eerstelijnszorg hebben we de masterClasses Verdiepingsmodules Eerstelijnszorg ontwikkeld.  Het programma bestaat uit een mix van gevolgde vakken en nieuwe vakgebieden.

Dit programma is bedoeld voor de ondernemers die zich, na afronding van de miniMaster Eerstelijnszorg,  samen met collega-ondernemers willen blijven ontwikkelen. Hiermee blijft ook het eerder opgebouwde netwerk in tact.

Programma
Deze Verdiepingsmodules worden in een jaarprogramma van vier masterClasses aangeboden. Deelnemers komen één keer per kwartaal bij elkaar. Voor elk programmaonderdeel is er een docent met ruime praktijkervaring. Deelnemers nemen na iedere bijeenkomst een veelheid aan theorie, voorbeelden (cases) en netwerkcontacten mee naar huis.

Coöperatief bankieren
Dit programma biedt een uitstekende manier om invulling te geven aan coöperatief bankieren en als Rabobank een verbindende rol te spelen in de lokale samenleving. Door dit onderwijsprogramma aan te bieden, verstevigt u niet alleen de band met uw klanten, maar stimuleert u tegelijk het ontstaan van nieuwe verbindingen en kruisbestuivingen.

Brochure

masterClasses Verdiepingsmodules Eerstelijnszorg

Voorbeeld programma onderdelen

  1. Ethiek in de zorg
  2. Verdieping Marketing Management
  3. Van de macht van normen naar de kracht van waarden
  4. In gesprek met de zorgverzekeraar

De details

  • 4 bijeenkomsten
  • Looptijd is 1 jaar
  • Max aantal deelnemers is 22
  • Advies eigen bijdrage is € 550,-

Andere programma's