MKB Collegetour

Ondernemers worden vaak in beslag genomen door de waan van de dag.  Er is weinig tijd voor reflectie en inspiratie. Maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen gaan echter snel en het is van belang om op de hoogte te blijven van de mogelijkheden die dit biedt. Om hen hierbij te ondersteunen, bieden wij de MKB Collegetour aan.

In vier bijeenkomsten van 3 uur nemen wij ondernemers mee in thema’s als marketing, innovatie, finance en business modellen. Onder leiding van boeiende docenten sparren zij met andere ondernemers en doen zij nieuwe inzichten en inspiratie op.  Na afloop van de colleges is er tijd om na te praten over de zaken die voorbij zijn gekomen en te netwerken.

Dit programma is speciaal ontwikkeld voor MKB klanten die hun bedrijf al een aantal jaar runnen, klein en zelfstandig gestart zijn en inmiddels de behoefte hebben om meer kennis en informatie van buiten op te halen.

Aanpak
De groep bestaat uit maximaal 35 ondernemers. Voorafgaand aan elke bijeenkomst sturen wij de deelnemers een paar vragen toe. Die dienen enerzijds om ze een idee te geven waar we het over gaan hebben en anderzijds om samen met andere ondernemers over hierover te discussiëren.

Programmatijden
19.00 uur ontvangst
19.30 uur aanvang programma
22.00 uur einde programma

Coöperatief bankieren
Dit programma biedt een uitstekende manier om invulling te geven aan coöperatief bankieren en als Rabobank een verbindende rol te spelen in de lokale samenleving. Door dit onderwijsprogramma aan te bieden, verstevigt u niet alleen de band met uw klanten, maar stimuleert u tegelijk het ontstaan van nieuwe verbindingen en kruisbestuivingen.

Brochure

MKB Collegetour

Voorbeeld programma onderdelen

  1. Marketing, trends en ontwikkelingen
  2. Succesvol innoveren
  3. Hoe staan we er financieel voor?
  4. Business modellen

De details

  • 4 bijeenkomsten
  • Looptijd is 2 maanden
  • Max aantal deelnemers is 35
  • Advies eigen bijdrage is € 325,-

Referenties

"“Praktisch, toegespitst, goede inleiders, actuele stof, goede samenhang tussen onderwerpen. Ondanks de verscheidenheid binnen de groep sluit de stof prima aan.”"

De heer Cox, eigenaar van Madolex, deelnemer MKB Collegetour bij Rabobank Roermond-Echt

"“Interessante programma onderdelen met interactie tussen de deelnemers vanuit de diverse disciplines van het MKB. Dit heeft al geleid tot 2 bedrijfsbezoeken en meer zullen nog volgen.”"

De heer Scheffers, eigenaar Dragontree, deelnemer MKB Collegetour bij Rabobank Westland

Andere programma's