miniMaster Melkveehouderij

In de melkveehouderij zorgen digitalisering, internationalisering en duurzaamheid ervoor dat er op een bredere manier naar de sector gekeken moet worden. Om melkveehouders hierbij te ondersteunen hebben wij een hoogwaardig miniMasterprogramma voor de melkveehouderij ontwikkeld. Melkveehouders doen  daarin kennis en inspiratie op. Samen bekijken ze de ontwikkelingen in de sector en bespreken ze hoe deze van invloed zijn op de bedrijfsvoering. Het is immers in hun gezamenlijk belang dat ze kijken naar de toekomst.

Deze opleiding geeft nieuwe inzichten. Deelnemers krijgen praktische handvatten, onder meer op het gebied van digitalisering, internationalisering, innovatie maar ook duurzaamheid en trends en ontwikkelingen in de maatschappij.

Programma
Het programma bestaat uit acht bijeenkomsten (zie onder). Voor elk programmaonderdeel is er een docent met ruime praktijkervaring. Deelnemers aan de miniMaster nemen na iedere bijeenkomst een veelheid aan theorie, voorbeelden (cases) en netwerkcontacten mee naar huis.

Programmatijden
10:00 uur aanvang programma
12:00 uur korte lunch
12:30 uur vervolg
14:00 uur afsluiting

Coöperatief bankieren
De miniMaster is een uitstekende manier om invulling te geven aan coöperatief bankieren en als Rabobank een verbindende rol te spelen in de lokale samenleving. Door dit onderwijsprogramma aan te bieden, verstevigt u niet alleen de band met uw klanten, maar stimuleert u tegelijk het ontstaan van nieuwe verbindingen en kruisbestuivingen.

Brochure

miniMaster Melkveehouderij

Voorbeeld programma onderdelen

 1. Strategisch Management
 2. Financieel management
 3. Nationale- en internationale ontwikkelingen in de sector
 4. Innovaties in de Voedselketen
 5. Duurzaam ondernemen
 6. Persoonlijk leiderschap
 7. Samenwerken in de keten
 8. Smart Farming

De details

 • 8 bijeenkomsten
 • Looptijd is 3 maanden
 • Max aantal deelnemers is 22
 • Advies eigen bijdrage is € 995,-
 • Referenties

  "De miniMaster Melkveehouderij heeft me veel gebracht. Je leert breder denken, vooral ook op strategisch gebied. Het heeft me geholpen om heel gericht naar de toekomst te kijken. Het is een interessant programma dat je aan het denken zet, op ideeën brengt en scherp houdt."

  Chris Koopman, melkveehouder

  Andere programma's