“De ervaringen en ambities van ondernemers inspireren ons”

Rabobank Drachten Friesland Oost ontving van een van haar klanten de vraag of er een miniMaster georganiseerd kon worden. De bank is lokaal sterk betrokken en ging gelijk met deze vraag aan de slag. Inmiddels is er een miniMaster Ondernemers van start gegaan met 19 ondernemers. Annemarie de Graaf, specialist Financiële Logistiek bij Rabobank Drachten Friesland Oost, is namens de bank bij alle masterClasses aanwezig. Wij vroegen naar haar ervaringen tot nu toe.

Wat is de ambitie van jullie bank met MKB ondernemers?

Wij willen ondernemers helpen hun plannen te verwezenlijken, sparringpartner zijn. Ze ondersteunen, ook onder moeilijke omstandigheden. Een toegevoegde waarde leveren, in welke fase een onderneming ook zit. De ervaringen en de ambities van ondernemers inspireren ons en wij opereren graag in dit verlengstuk. Het aanbieden van een miniMaster Ondernemers sluit hier perfect op aan.

Waarom?

Wij geloven in het concept van de miniMaster. Van ondernemers wordt veel gevraagd. Ze moeten een echte duizendpoot zijn en vaak moeilijke beslissingen nemen. Door deelname worden de ondernemers bij elkaar gebracht om van elkaars ervaringen, zowel positief als negatief, te leren. Daarnaast kunnen de ondernemers invloed uitoefenen op wat ze leren en ervaren. Het is geen statische overdracht van kennis, maar een dynamisch programma met veel kwaliteit, flexibiliteit en interactie.

Wat is jullie ervaring met de miniMaster tot nu toe?

Wij hebben voorafgaand aan de start van de miniMaster een kennismakingslunch georganiseerd. Wat mij daaruit het meeste is bijgebleven waren de antwoorden van de ondernemers op de vraag “Waarom doe je mee aan het programma” ? Dit leverde een aantal verrassende antwoorden op waarbij ondernemers zich ook kwetsbaar durfden op te stellen. En bij de eerste masterClass was dit weer zo. De docent zorgde voor een open en ongedwongen sfeer en dat heeft naar mijn idee zeker bijgedragen aan het overbrengen van de kennis en van de ervaringen onderling.