“De economie heeft dit soort initiatieven hard nodig”

Rabobank Zeeuws Vlaanderen is een jaar geleden ontstaan vanuit een fusie tussen drie Zeeuws-Vlaamse banken. Afgelopen jaar hebben alle medewerkers hard gewerkt om een bank neer te zetten met steeds meer oog en tijd voor de klant. Eén van de nieuwe initiatieven die de fusiebank in dit kader heeft opgepakt, is het organiseren van een miniMaster Ondernemers. Een eerste groep ondernemers heeft de opleiding inmiddels afgerond; vorige week ontvingen 12 enthousiaste ondernemers hun miniMaster certificaat uit handen van de bank.

Oude kernen verbinden
De bank zag in het faciliteren van de ondernemersopleiding een mooie kans om oude kernen met elkaar te verbinden. Geen overbodige luxe na een fusie. In de opzet zijn zij zeker geslaagd. Zo heeft niet alleen de bank de groep ondernemers goed leren kennen maar hebben ook de ondernemers hun netwerk fors uitgebreid. Ook gaven ze aan veel van elkaar geleerd te hebben. “Door met collega- ondernemers te sparren en te overleggen kom je tot andere inzichten, het maakt je altijd wijzer” schrijft een van de deelnemers.

Goed voor de Zeeuwse economie
Concreet heeft de opleiding ook al wat opgeleverd. Zo ging een ondernemer na afloop van elke masterclass met zijn personeel om de tafel om de nieuwe inzichten met hen te bespreken. Vervolgens heeft hij bijvoorbeeld zijn etalages verbeterd aan de hand van  tips van docent Alex Klein. “De veranderingen waren vaak relatief klein maar sorteren inmiddels een groot effect” aldus de ondernemer.  De laatste masterClass werd afgesloten met een oproep aan de bank. Een van de ondernemers riep de bank op dergelijke opleidingen vaker aan te bieden en vooral ook jonge ondernemers erbij te betrekken. Dat is goed voor de ondernemers en daarmee goed voor de Zeeuws-Vlaamse economie. “De economie heeft dit soort initiatieven heel hard nodig” aldus de ondernemer.  De bank heeft deze oproep zeker ter harte genomen en zal  volgend jaar starten met een 2e miniMaster groep.