Eerste masterClasses voor medewerkers succesvol afgerond

Rabobank Borger-Klenckeland en Rabobank Westerbork hebben samen de primeur: zij faciliteerden de eerste ‘Rabo masterClasses Medewerkers’; een programma speciaal ontwikkeld voor de rechterhand van ondernemers die eerder een Rabo miniMaster hebben gevolgd. Deze medewerkers, veelal lid van het managementteam, hebben de afgelopen maanden 6 verschillende masterClasses gevolgd op het gebied van o.a. strategisch management, personeelsmanagement, financieel management, marketing management en innovatie. De laatste masterClass werd afgesloten met een feestelijke uitreiking van de behaalde certificaten in het ‘Land van Bartje’.

Inspiratie omzetten in actie
De ‘Rabo masterClasses Medewerkers’ blijkt een welkome aanvulling op het ‘Rabo miniMaster Ondernemer’ programma. Ondernemers zijn na het volgen van een Rabo miniMaster vaak vol inspiratie en nieuwe plannen terug gekomen in hun bedrijf. Hun grootste uitdaging is dan om de goede voornemens om te zetten in actie. Daarvoor is enthousiasme van de medewerkers essentieel. Deze medewerkers missen echter de kennis en ervaring die de ondernemer heeft opgedaan tijdens het miniMaster programma. Om die kloof te dichten, is dit masterClasses programma voor de medewerkers ontwikkeld, met als doel de ondernemer beter te kunnen ondersteunen in de realisatie van zijn of haar ondernemingsdoelstellingen.

We wensen alle medewerkers én ondernemers dan ook veel succes en plezier toe met het in praktijk brengen van de opgedane kennis!

Het programma ‘Rabo masterClasses Medewerkers’ is onderdeel van de Rabo Ondernemersacademie en is ontwikkeld door de Coöperatie Fabriek. Meer weten? Neem dan contact op met de Coöperatie Fabriek.