Gemeente Tubbergen & Rabobank Noord Twente werken samen aan leefbaarheid

Rabobank Noord Twente is actief in de regio. Niet alleen met de “gewone” bankfunctie maar ook met activiteiten die als coöperatieve bank toegevoegde waarde leveren voor de samenleving. En daarmee onderscheidend zijn ten opzichte van de andere banken.

Geld geven vanuit het coöperatie fonds om initiatieven uit de samenleving te ondersteunen kan. Mooier is echter als de Rabobank initiatieven uit de samenleving stimuleert en faciliteert door bijvoorbeeld kennisdeling. Dat is hoe Inge Zwijnenberg, directeur bedrijven van de bank, graag werkt.

Daarom heeft zij de Coöperatie Fabriek gevraagd een speciaal miniMaster programma voor de gemeente Tubbergen te maken. Met als doel belanghebbenden uit de gemeente samen te brengen om te werken aan concrete plannen voor de verbetering van de leefbaarheid van de gemeente. De burgemeester, het hoofd van de school, een vertegenwoordiging van de detailhandel, de directeur van het zorgcentrum en nog vele anderen waren enthousiaste deelnemers aan dit initiatief van de Rabobank.

Na acht inspirerende sessies vond maandag de afsluiting van het programma plaats met een certificaat uitreiking. Er zijn vier concrete projecten voor de verbetering van de leefbaarheid ontwikkeld. Met deze projecten gaat de groep samen met de gemeente en de bewoners van Tubbergen de komende maanden aan de slag.


Klik hier voor de miniMaster Gemeenten