Meer impact met de Rabo miniMaster Winkelgebieden

Winkelgebieden hebben het al lange tijd zwaar. In veel gemeenten en steden zijn de issues die spelen te groot om door individuele ondernemers op te lossen. Samenwerking door alle betrokkenen in een gemeente of een stad is noodzakelijk, maar zeker niet vanzelfsprekend. Om winkelgebieden te helpen en de onderlinge samenwerking te stimuleren hebben wij de Rabo miniMaster Winkelgebieden ontwikkeld. Lees in onze nieuwsbrief hoe in Venlo en Baarn al grote stappen zijn gezet om de stadscentra weer op de kaart te zetten.