“netwerken is leuk, maar serieus met elkaar om de tafel zitten is nog veel leuker”

Arjan van ’t Leven, manager GZ bij Rabobank Gouwestreek heeft een miniMaster Ondernemers georganiseerd voor zijn klanten. De Coöperatie Fabriek vroeg hem naar zijn ervaringen.

Voor jou was het de eerste keer dat jij een miniMaster organiseerde voor je klanten. Hoe is dat gegaan?

De bank had vorig jaar een miniMaster georganiseerd en daar kwamen wat verbeterpunten uit. Een leerpunt was om niet te streng te zijn bij de inschrijvingen. De vorige keer werd er maximaal één deelnemer per bedrijf toegelaten. Nu niet. Zo wisten we dat een aantal van onze klanten bezig was om het bedrijf over te dragen aan een opvolger. We hebben er toen bewust op aangestuurd om zowel de eigenaar van het bedrijf als de beoogde opvolger te laten meedoen aan de miniMaster.  Uiteindelijk zaten er daardoor 3 eigenaren met hun opvolgers in de groep, waaronder een vader met zijn zoon. Dit gaf een extra leuke dynamiek. Niet alleen was het voor de eigenaar en de opvolger interessant om samen naar de toekomst te kijken maar ook tussen de opvolgers onderling ontstond er een interessante wisselwerking. Zij konden weer met elkaar hun ervaringen delen. Dingen als ‘hoe groot of hoe klein word je gehouden?’ ‘Welke bevoegdheden heb je al?’ Maar ook de bijbehorende financiële verantwoordelijkheden werden besproken. Een bijkomend voordeel was dat er op deze manier best veel jongeren in de groep waren en dit gaf een mooie mix met de aanwezige 40’ers en 50’ers.

Dat het onderwerp bedrijfsoverdracht af en toe op tafel kwam bleek ook interessant voor de overige ondernemers. Het wekte nieuwsgierigheid op, werkte prikkelend. Het zette ze aan het denken; “Hoe gaan wij dit eigenlijk doen?”

Je bent alle 8 avonden zelf aanwezig geweest. Hoe is dat bevallen?

Heel goed. Het was een leuke groep, er was heel veel interactie. Soms was het zelfs lastig voor de docent om de aandacht naar zich toe te trekken, zo leuk vonden de ondernemers het om met elkaar informatie uit te wisselen. En dan ging het niet over de vakantieplannen maar over wezenlijke zaken. Wat de docent zei was vaak een aanleiding voor de ondernemers om met elkaar in gesprek te gaan en juist daar ontstond dan het leereffect.

Een aantal ondernemers was vanaf de eerste avond meteen heel open en stelde zich kwetsbaar op. Dat had een effect op de rest van de groep, die zich daardoor ook kwetsbaarder durfde op te stellen. Het zorgde voor veel openheid, interactie en dynamiek. De ondernemers gaven na afloop dan ook aan dat ze net zo veel van elkaar hebben geleerd als van de docenten.

Wat heeft het jou als manager GZ opgeleverd?

Het heeft mij absoluut veel opgeleverd. Als eerste heeft het me een betere klantenbinding opgeleverd. Het is het een goede gelegenheid om je gastheerschap te tonen. Doe je dat goed, dan valt dat op en geef je een visitekaartje af als bank. Je geeft aan dat je zorg hebt voor je klanten.

De miniMaster werkte ook als een eyeopener: netwerken is leuk, maar serieus met elkaar om de tafel zitten is nog veel leuker. De miniMaster biedt een leerervaring met collega ondernemers. Die ondernemers leren elkaar gaandeweg heel goed kennen en dat zorgt voor echte verbinding en een duurzaam netwerk. Kennis kan je overal halen, maar een stevig netwerk niet. Dat is iets wat wij als Rabobank kunnen faciliteren. Hiermee kunnen we ons onderscheiden. Ik gebruik de miniMaster bij prospects inmiddels ook als verkoopargument.

Daarnaast heeft deelname aan de miniMaster mij veel meer inzicht gegeven in mijn klanten, mijn collega en ik heb meer openheid gekregen over hoe de bedrijven werkelijk zijn. In eerste instantie was het even zoeken naar de rol die wij moesten aannemen binnen de groep. Maar al snel bleek dat wanneer we onszelf open opstelden, daar eigenlijk geen belemmeringen waren. Zo was ik in gesprekken bijvoorbeeld ook kritisch over onze eigen organisatie en gaf ook eerlijk aan waar bij ons de knelpunten liggen. Dat werkte goed. En dat zou ik iedereen die namens de bank bij een miniMaster aanwezig is dan ook willen adviseren: wees zelf open, dat stimuleert het onderlinge vertrouwen.

Wat is je het meeste bij gebleven?

Het enthousiasme van de ondernemers. Wanneer ze eenmaal aan het woord kwamen, bijvoorbeeld in subgroepjes, dan waren ze vaak niet meer te stoppen. Ze waren heel leergierig, wilden veel van elkaar leren. Daar zit natuurlijk ook een stukje nieuwsgierigheid bij. De meeste ondernemers zijn toch alleen met hun bedrijf en missen vaak een klankbord of vergelijkingsmateriaal. Dus serieus sparren met collega ondernemers kan ze veel opleveren.

Wat ook opviel was dat er in ieder bedrijf, hoe goed ook, nog veel verbeterpotentieel zit. De laatste avond behandelden we het thema Marketingmanagement onder leiding van docent Paul Turken. Paul legde de ondernemers het scherp aan de schenen, zette ze echt aan het denken. Zelfs de ondernemer met het hoogste woord wist hij stil te krijgen. Dat zijn leuke dingen.

Enkele deelnemers gaven aan dat het soms moeite kostte om naar de avonden te komen maar dat ze achteraf elke keer weer blij waren dat ze gegaan zijn. Het is net als met sporten, de eerste stap is lastig maar achteraf geeft het heel veel voldoening en resultaat dat je geweest bent. De ondernemers geven dan ook unaniem aan dat ze heel blij zijn dat ze hebben meegedaan.

Volgend jaar weer?

Ja dat verwacht ik wel. Het is goed bevallen en het is gewoon een goed event tegen betrekkelijk lage kosten.