masterClasses Regionale Ontwikkelingen

In veel regio´s spelen er zaken op gebieden als huisvesting, ontgroening, vergrijzing, vervoer, vestigingsklimaat of individualisering. Leegstand en verstedelijking zorgen voor grote uitdagingen. Dit geldt voor zowel voor stedelijke regio´s als ook voor de kleine(re) gemeenten en plattelandsregio´s.

In de masterClasses Regionale ontwikkelingen brengt u verschillende partijen bijeen om te onderzoeken of er bereidheid is om deze uitdagingen aan te gaan en hoe dit het beste gedaan kan worden. Regionaal betrokken spelers zoals provincie, gemeente, onderwijs, maatschappelijke instellingen en ondernemersverenigingen komen samen. Daarmee bundelen we de krachten overheid, opleiden en ondernemerschap. Door kennisoverdracht aangevuld  met discussies en interacties worden deelnemers geholpen aan oplossingen te werken.

Programma
Het programma bestaat uit vier bijeenkomsten (zie onder). De bijeenkomsten worden geleid door Em. Prof Dr. Frans Boekema en een gastdocent.

Coöperatief bankieren
Dit programma biedt een uitstekende manier om invulling te geven aan coöperatief bankieren en als Rabobank een verbindende rol te spelen in de lokale samenleving. Door dit onderwijsprogramma aan te bieden, verstevigt u niet alleen de band met uw klanten, maar stimuleert u tegelijk het ontstaan van nieuwe verbindingen en kruisbestuivingen.

Meer informatie?
Meer weten over dit programma? Neem dan contact met ons op.

masterClasses Regionale Ontwikkelingen

De onderwerpen die aan bod komen:

  • Identiteit van de Regio, wat is kenmerkend?
  • Welke regionale ontwikkelingen spelen er in de regio?
  • Hoe geven we innovatie inhoud zodat dit bedreigingen kleiner maakt en uitdagingen groter?
  • Zijn we bereid tot samenwerken met als doel de uitdagingen samen aan te gaan?

De details

  • 4 bijeenkomsten (17.30 – 22.00 uur)
  • Looptijd is 2 maanden (1x 14 dagen)
  • Max aantal deelnemers is 22

Andere programma's