miniMaster Agrarische Bedrijfsopvolging

Bij het overnemen van een agrarisch bedrijf zijn er vele vraagstukken voor de overnemer. Uit welke stappen bestaat het proces van opvolging? Welke veranderingen moeten er doorgevoerd worden in het bedrijf? Welke rolwisselingen vinden er plaats? Wat is de impact van de opvolging op de familie? Wat zijn de fiscale consequenties? Vragen die een goede voorbereiding en het nodige denkwerk van alle partijen vereisen.

Om de bedrijfsopvolgers hierbij te ondersteunen, is de miniMaster Agrarische Bedrijfsopvolging ontwikkeld. Samen met andere opvolgers gaan deelnemers zich verdiepen in de belangrijkste aspecten van de bedrijfsopvolging. Zij leren met en van elkaar vanuit hun eigen praktijksituatie.

Programma 
Het programma bestaat uit acht masterClasses die elk een
wezenlijk aspect van de bedrijfsopvolging behandelen (zie onder). Voor elk programmaonderdeel is er een docent met ruime praktijkervaring. Deelnemers aan de miniMaster nemen na iedere bijeenkomst een veelheid aan theorie, voorbeelden (cases) en netwerkcontacten mee naar huis.

Coöperatief bankieren
De miniMaster is een uitstekende manier om invulling te geven aan coöperatief bankieren en als Rabobank een verbindende rol te spelen in de lokale samenleving. Door dit onderwijsprogramma aan te bieden, verstevigt u niet alleen de band met uw klanten, maar stimuleert u tegelijk het ontstaan van nieuwe verbindingen en kruisbestuivingen.

Brochure

miniMaster Agrarische Bedrijfsopvolging

Voorbeeld programma onderdelen

 1. Rolwisselingen in het bedrijf
 2. Fiscaal- en Juridische aspecten van bedrijfsopvolging
 3. Strategisch management
 4. Financieel management
 5. Marketing management
 6. Trends en ontwikkelingen in Food en Agri
 7. Bedrijfswaardering en overnamefinanciering
 8. Wat gaan we ‘anders’ doen?

De details

 • 8 bijeenkomsten
 • Looptijd is 3 maanden
 • Max aantal deelnemers is 22
 • Advies eigen bijdrage is € 995,-
 • Andere programma's