masterClasses Verdiepingsmodules

In de miniMaster programma’s zijn de ondernemers geïnspireerd om op een andere manier naar hun bedrijf en de toekomst te kijken. Uit de evaluaties van de programma’s blijkt dat de oud-deelnemers sommige onderwerpen graag nog eens terug willen horen of er meer van willen weten. Eenmaal weer terug geweest in de collegebanken, is er bij velen behoefte om te blijven leren van elkaar en onze docenten. Ook is er behoefte het netwerk van ondernemers dat is opgebouwd gedurende het programma in stand te houden.

Daarvoor zijn de masterClasses Verdiepingsmodules ontwikkeld. Het is een jaarprogramma van vier masterClasses waarbij de oud-deelnemers één keer per kwartaal bij elkaar komen.

Programma
Het programma bestaat uit een mix van nieuwe onderwerpen en verdieping op eerder behandelde onderwerpen. De onderwerpen worden in overleg met de bank en de groep samengesteld. Voor elk programmaonderdeel is er een docent met ruime praktijkervaring. Zie onder voor de mogelijke thema´s.

Coöperatief bankieren
De Verdiepingsmodules bieden een uitstekende manier om invulling te geven aan coöperatief bankieren en als Rabobank een verbindende rol te spelen in de lokale samenleving, ook na het afronden van de miniMaster. Door dit onderwijsprogramma aan te bieden, behoudt u de opgebouwde band met uw klanten, en stimuleert u tegelijk het ontstane netwerk.

Brochure

 

masterClasses Verdiepingsmodules

Voorbeeld mogelijke programma onderdelen

 1. Millennials aantrekken en behouden
 2. Innoveer u zelf: in 6 stappen innovatief
 3. Duurzaam Ondernemen
 4. Customer Journey Management
 5. Sales Management
 6. Blockchain, moet ik daar wat mee?
 7. ´Disruptie: hoe future proof is jouw business’
 8. Lean en Agile innoveren
 9. Verdieping Strategisch Management
 10. Verdieping Financieel Management
 11. Verdieping Management voor Ondernemers

De details

 • 4 bijeenkomsten
 • Looptijd is 1 jaar
 • Max aantal deelnemers is 22
 • Advies eigen bijdrage is € 495,-

Andere programma's