miniMaster Zorg & Welzijn

De zorg is één van de meest dynamische sectoren van dit moment. De veranderingen in de wetgeving voor welzijn leggen een grotere verantwoordelijkheid voor uitvoering en financiering neer bij de gemeenten, terwijl de benodigde zorg nogal kan verschillen.

Enerzijds is er de jongere die mondig en kwetsbaar tegelijk is. Vertrouwen en deskundigheid zijn belangrijke issues en afstemming tussen alle betrokken partijen is cruciaal Anderzijds is er de volwassene die niet alleen mondiger wordt, maar ook steeds hogere eisen stelt aan kwaliteit en service. Dan is er nog de vergrijzing, de toenemende behoefte aan transparantie en een zorgvraag die steeds complexer wordt. En ondertussen moeten de kosten in de hand gehouden worden.

Intensieve samenwerking
De ontwikkelingen vragen om intensieve samenwerking tussen lokale en regionale partijen. Misschien is samenwerken niet altijd vanzelfsprekend en zeker niet altijd gemakkelijk. Dus hoe geven we die dan vorm? Hoe komen de belangrijkste issues op tafel? En hoe zorgen we er gezamenlijk voor dat deze worden opgelost?

Welzijn Jeugd en Welzijn Ouderen
Om de betrokken partijen hierbij te ondersteunen hebben wij twee bijzondere programma’s ontwikkeld. Eén over Welzijn Jeugd en één over Welzijn Ouderen. Deelnemers aan deze programma’s vinden samen oplossingen ter verbetering van het welzijn van jongeren of ouderen in  hun eigen buurt. Wilt u meer weten, neem gerust contact met ons op.

Meer informatie?
Neem contact met ons op!

Inhoud programma's

Elk programma behandelt de volgende acht disciplines en thema’s, uiteraard specifiek afgestemd hetzij op jeugd, hetzij op ouderen.

  1. Transformatie van de zorgprofessional
  2. Ondernemerschap in de zorg
  3. Zorg in de praktijk
  4. Veranderend zorglandschap, innovatie & technologie
  5. Lokale zorgfoto
  6. Zorg vanuit klantperspectief
  7. Samenwerken (theoretische miniMasterclass)
  8. Lokaal zorgplan op 1 A4 (businessplan)

 

Andere programma's