masterClasses Winkelgebieden

Winkelgebieden hebben het al lange tijd zwaar. Het consumentengedrag fundamenteel veranderd. Steeds meer winkelgebieden hebben met leegstand te maken. Leegstaande panden moeten zo snel mogelijk een huurder vinden om het winkelgebied aantrekkelijk te houden. Maar hoe doe je dit? Hoe word en blijf je als winkelgebied aantrekkelijk voor zowel de consument als ondernemers?

In veel gemeenten en steden zijn de issues die spelen te groot om door ondernemers alleen op te lossen. Samenwerking door alle betrokkenen in een gemeente of een stad is veelal noodzakelijk, maar zeker niet vanzelfsprekend. Lokale samenwerking bij de ontwikkeling van een beter winkelgebied wordt door deze masterClasses Winkelgebieden gestimuleerd.

Aanpak
De groep bestaat uit maximaal 20 belanghebbenden. Het programma bestaat uit 4 avonden die elk een wezenlijk aspect bij de aanpak van winkelgebieden behandelen. Voor elk programmaonderdeel is er een docent met ruime praktijkervaring. Voor winkelgebieden die nog meer stappen willen zetten, hebben we de  miniMaster Winkelgebieden, een versie van 8 avonden.

Coöperatief bankieren
Het programma biedt een uitstekende manier om invulling te geven aan coöperatief bankieren en als Rabobank een verbindende rol te spelen in de lokale samenleving. Door dit onderwijsprogramma aan te bieden, verstevigt u niet alleen de band met uw klanten, maar stimuleert u tegelijk het ontstaan van nieuwe verbindingen en kruisbestuivingen.

Brochure

masterClasses Winkelgebieden

Voorbeeld programma onderdelen

  1. Lokale trends en ontwikkelingen
  2. Succesvol samenwerken
  3. Marketing Management
  4. Gastvrijheid

De details

  • 4 bijeenkomsten
  • Looptijd is 2 maanden
  • Max aantal deelnemers is 22
  • Eigen bijdrage in overleg

Andere programma's