masterClasses Omgaan met Vermogen

De masterClasses Omgaan met Vermogen zijn bedoeld voor jonge volwassenen tussen de 18 en 30 jaar waarvan de ouders Private Banking klant zijn. In deze opleiding doen de jong volwassenen kennis op, krijgen ze nieuwe inzichten en delen ze  ervaringen over (toekomstige) vermogensvraagstukken. Het programma leert ze om te gaan met keuzes over het beheer en de aanwending van (toekomstig) vermogen, over vermogensvraagstukken en over persoonlijke drijfveren in relatie tot het vermogen. De kennis, het (zelf)inzicht en de vaardigheden die de deelnemers opdoen, zorgen ervoor dat zij nu en later zelfstandig keuzes kunnen maken bij vermogensvraagstukken.

Programma

Het programma bestaat uit 4 avonden op locatie van 17.30 tot 22.00 uur en wordt afgesloten met een 5e bijeenkomst van 15:00 – 22:00 uur. De maximale groepsgrootte is 20 deelnemers. Voorde afsluitende bijeenkomst worden ook de ouders uitgenodigd en gaan zij samen met de kinderen in dialoog om ervaringen en inzichten te delen over de vermogensopvoeding.

Startdata en locaties

De actuele startdata en locaties vindt u op www.omgaanmetvermogen.nl

Inschrijven

Inschrijven kan via www.omgaanmetvermogen.nl

Brochure

masterClasses Omgaan met Vermogen

Programma onderdelen

  1. Vermogensopvoeding
  2. Fiscale Aspecten van Vermogensoverdracht
  3. Estate planning
  4. Vermogensmanagement
  5. Visie op familievermogen: een dialoog over omgaan met vermogen (voor ouders en kinderen)

Andere programma's