De Coöperatiefabriek

Rabo masterclasses Duurzaam Ondernemen voor Food en Agri

Volgens de Rabobank F&A visie bevat een toekomstbestendige land- en tuinbouwsector tot 2030 zes noodzakelijke transities: vraag gestuurde ketens, kringlooplandbouw, gebiedsgerichte aanpak, klimaattransitie, precisie land- en tuinbouw en versterkt ondernemerschap. Verdere verduurzaming en circulariteit spelen een centrale rol.

Hoe geven ondernemers daar vorm aan binnen hun bedrijf? In dit programma van 3 online masterclasses en één fysieke bijeenkomst krijgen ze hierover nieuwe inzichten en inspiratie. Het gaat ook om het delen van ieders ervaring want met elkaar kom je verder.

Brochure

 

Programma

Programma onderdelen:

  1. Waar staan we?
  2. Wat is jouw impact?
  3. Circulair Ondernemen
  4. Dialoog – hoe verder?

 

De details

  • 4 bijeenkomsten, waarvan 3 online
  • Looptijd is ca. 2 maanden
  • Max aantal deelnemers is 15
  • Advies eigen bijdrage is € 250,-

Andere programma's