Rabo miniMaster Medisch Specialisten

De Zorg staat voor grote uitdagingen. Patiënten stellen steeds hogere eisen. Klanten en politiek vragen om transparantie en vergelijkbaarheid van de dienstverleners. De vergrijzing neemt toe terwijl de kosten in de hand gehouden moeten worden. Het is niet de vraag of de zorgsector moet veranderen, maar hoe, wanneer en met welk tempo!

De ontwikkelingen in de zorg vragen veel van zorgprofessionals. Op welke trends moeten ze inspelen en welke laten ze even gaan? Welke innovaties moeten opgepakt worden? En wordt de patiënt er letterlijk en figuurlijk beter van?

Om Medisch Specialisten bij deze vragen te ondersteunen, bieden wij in samenwerking met de Rabo Ondernemers Academie de Rabo miniMaster Medisch Specialisten aan.  Specialisten sparren met gelijken en doen nieuwe inzichten en inspiratie op. Wat ze leren kunnen ze direct in de praktijk toepassen.

Doelgroep
De miniMaster Medisch Specialisten is specifiek samengesteld voor ondernemers in de zorg, al dan niet verenigd binnen een medisch-specialisten bedrijf (MSB).

Programma 
Het programma bestaat uit acht masterClasses die elk een wezenlijk aspect van ondernemerschap behandelen (zie onder). Voor elk programmaonderdeel is er een docent met ruime praktijkervaring. Deelnemers aan de miniMaster nemen na iedere bijeenkomst een veelheid aan theorie, voorbeelden (cases) en netwerkcontacten mee naar huis.

Accreditatie Algemene Nascholing
Wanneer  het programma volledig is doorlopen, ontvangen deelnemers de volgende PE-punten:
Medisch Specialisten: 32 PE-Punten (ABAN)
Tandartsen: 32 PE-Punten (KRT)

Programmatijden
17.30 uur ontvangst met een maaltijd
18.00 uur aanvang programma
22.00 uur afsluiting

Coöperatief bankieren
De miniMaster is een uitstekende manier om invulling te geven aan coöperatief bankieren en als Rabobank een verbindende rol te spelen in de lokale samenleving. Door dit onderwijsprogramma aan te bieden, verstevigt u niet alleen de band met uw klanten, maar stimuleert u tegelijk het ontstaan van nieuwe verbindingen en kruisbestuivingen.

Brochure

 

Rabo miniMaster Medisch Specialisten

Voorbeeld programma onderdelen

 1. Visie en Strategie in de Zorg
 2. Samenwerken in de Zorg
 3. Persoonlijk Leiderschap
 4. Strategisch Management
 5. Trends en ontwikkelingen in de maatschappij
 6. Digitalisering in de Zorg
 7. Governance en Burgerparticipatie
 8. Financiering van de Zorg en Veranderend Zorglandschap

De details

 • 8 bijeenkomsten
 • Looptijd is 3 maanden
 • Max aantal deelnemers is 22
 • Advies eigen bijdrage is € 1.250,-

Andere programma's