miniMaster Tuinbouw

Ondernemers in de tuinbouwsector staan voor grote uitdagingen. Maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen gaan snel. Bestaande businessmodellen voldoen niet meer en een andere manier van ondernemen en waarde creëren wordt gevraagd. Tegelijkertijd zorgen digitalisering, internationalisering en duurzaamheid ervoor dat we op een bredere manier naar de sector moeten kijken.

Dat vraagt veel ondernemerschap en om ondernemers daarin te ondersteunen, is er de miniMaster Tuinbouw. Samen wordt er gekeken naar de ontwikkelingen in de sector en wordt besproken hoe deze van invloed zijn op de bedrijfsvoering. Diverse thema’s worden behandeld vanuit de eigen context van de ondernemer. 

Programma
Het programma bestaat uit acht bijeenkomsten (zie onder). Voor elk programmaonderdeel is er een docent met ruime praktijkervaring. Deelnemers nemen na iedere bijeenkomst een veelheid aan theorie, voorbeelden (cases) en netwerkcontacten mee naar huis.

 Coöperatief bankieren
De miniMaster is een uitstekende manier om invulling te geven aan coöperatief bankieren en als Rabobank een verbindende rol te spelen in de lokale samenleving. Door dit onderwijsprogramma aan te bieden, verstevigt u niet alleen de band met uw klanten, maar stimuleert u tegelijk het ontstaan van nieuwe verbindingen en kruisbestuivingen.

Brochure

miniMaster Tuinbouw

Voorbeeld programma onderdelen

 1. Persoonlijk Leiderschap
 2. Continuïteit en harmonie in het familiebedrijf
 3. Marketing Management
 4. Strategisch Management
 5. Human Resource Management
 6. Samenwerken in de keten
 7. Duurzaam Ondernemen
 8. Internationale trends en ontwikkelingen

De details

 • 8 bijeenkomsten
 • Looptijd is 3 maanden
 • Max aantal deelnemers is 22
 • Advies eigen bijdrage is € 995,-

Andere programma's