“We willen klanten op een bijzondere manier met elkaar in verbinding brengen”

Rabobank Regio Schiphol heeft al vele miniMasters voor haar klanten georganiseerd. In januari zal er weer een nieuwe groep ondernemers starten met de serie masterclasses. Marco Vork, manager MKB sinds de herindeling in het kader van Visie 2016, zal namens de bank alle avonden bijwonen. Hij ziet zijn deelname aan de miniMaster als een ideale kans om zijn klanten beter te leren kennen. De Coöperatie Fabriek sprak met hem.

In het verleden is er door de bank al vaker een miniMaster Ondernemers georganiseerd. Wat is de reden dat jullie wederom voor een miniMaster hebben gekozen?

Een doorvertaling van ‘visie 2016’ is onze ‘lokale Route 2017’. Hierin staat ‘community banking’ centraal. Dit betekent dat we klanten op een bijzondere manier met elkaar in verbinding willen brengen en waar mogelijk eigen netwerken opstarten. Het aanbieden van een Minimaster sluit hier perfect op aan. Je brengt ondernemers op unieke wijze met elkaar in verbinding. Daarbij neem je actief deel aan de ontwikkeling van de ondernemers.

Wat is jouw rol en de rol van je medewerkers hierin?

Mijn medewerkers zijn de professionals die dagelijks contact hebben met onze klanten. Ik mag de verantwoordelijkheid dragen om deze club aan te sturen en te zorgen voor kwaliteit en resultaat. Voor mij is het dus ook belangrijk om goed te weten wat er binnen onze klantengroep speelt en om de klanten te kennen. Om die reden zal ik zelf ook bij alle avonden aanwezig zijn.

Wat is de ambitie van jullie bank met MKB ondernemers?

Wij willen als bank partner zijn van ondernemers. De MKB klanten zijn bij uitstek de klanten die we helpen groeien door te financieren, maar ook door met creatieve oplossingen te komen en ons netwerk actief in te zetten. De miniMaster Ondernemers zal aan die laatste twee ambities een uitstekende invulling gaan geven, verwacht ik.

Ook interesse in een miniMaster Ondernemers voor uw MKB relaties? Neem dan contact op met de Coöperatie Fabriek voor meer informatie.