Zorgbestuurders komen samen bij Rabobank Helmond

Rabobank Helmond heeft met een serie masterclasses, de ‘masterClasses Zorg’, 16 belangrijke zorgbestuurders uit de regio samen gekregen. In de masterclasses werden zij voorzien van up to date kennis op het gebied van sociaal ondernemerschap, gezondheidswinst, kostenverlaging en samenwerken.  Afgelopen dinsdag was de 4e en laatste bijeenkomst, verzorgd door dr. Wilfrid Opheij.

Samen kijken naar samenwerkingsvormen
“Het programma speelt prima in op actualiteit en onderlinge afhankelijkheden tussen de diverse zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, gemeente en huisartsen in de regio” vertelt een van de deelnemers.  Geen overbodige luxe, een belangrijke uitdaging in de zorg is om de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid te waarborgen. Samen kijken naar samenwerkingsvormen die toekomstbestendig en financieel haalbaar zijn, is dus van groot belang.

De masterClasses Zorg  is een nieuw programma van de Coöperatie Fabriek. Op onze website vindt u meer informatie over het programma. Nog meer weten? Neem dan contact met ons op.