“Alleen door echt te kiezen krijg je smoel”

Joost van Gelder, merk en business strategie adviseur van Business Openers en docent bij de Coöperatie Fabriek, heeft onlangs de masterclass ´Een winkelplan op 1 A4´ verzorgd tijdens de Rabo miniMaster Winkelgebieden voor de gemeente Venlo. We vroegen hem naar zijn ideeën over winkelgebieden in het algemeen en zijn ervaringen in Venlo.

Welk onderdeel verzorg jij in het programma en wat is kort samengevat de inhoud?

Het onderdeel dat ik verzorg heet ´Een winkelplan op 1 A4´. Op deze avond leer je een inhoudelijk goed en gedragen plan op te stellen waarin je scherp kiest. En dit plan is op 1 A4. Geen dik boekwerk dat in een la verdwijnt maar een helder plan dat de toekomstvisie met acties in het hier en nu verbindt. De methode die we hiervoor gebruiken heet OGSM, Businessplan op 1 A4.

Waar hebben winkelgebieden op dit moment de meeste behoefte aan, denk jij?

Als één team werken naar één doel. De eigen belangen opzij zetten om het beste uit elkaar en het winkelgebied te halen. Alleen dan kan je overleven en succesvol blijven in een wereld waar mensen steeds meer digitale aankopen doen en steeds veeleisender zijn. De basis voor succes is bepalen waar je voor staat als winkelgebied, populair gezegd wat voor soort beleving je wilt bieden, en dit doorvoeren in alles wat je doet. De winkels, de mensen, de evenementen. Natuurlijk altijd relevant en passend bij je klant en stad en liefst ook onderscheidend van je buurstad.

Heb je een tip voor ondernemers in winkelgebieden?

Niet half doen, maar echt doorvoeren. Op de korte termijn is dit spannend, maar alleen door echt te kiezen krijg je smoel en herkennen mensen je als aantrekkelijk winkelgebied. En dan  komen ze terug. Als je ergens voor kiest, bied het dan in alles. Kies je  voor luxe, bied dan luxe in alles; in eten, drinken, winkels, uitstraling etc. Sluit vooral niet te veel compromissen. Dan wordt het bij voorbaat niets. Bewijs? Kijk maar naar gebieden die gekozen hebben: de PC Hooftstraat, De Foodhallen, Bataviastad, de binnenstad van Haarlem; allemaal succesvol en allen met een eigen verhaal. Van luxe tot genieten tot voordeel, er is altijd een aantrekkelijk en relevant thema te vinden.

Hoe verliep de avond bij Rabobank Venlo?

Vol energie en discussies met een mooi einde. Aan het begin van de avond zaten er 20 ondernemers in de zaal met allemaal een eigen idee over de toekomst van winkelgebied Venlo Binnenstad. Ieder met zijn eigen frustraties, ideeën en kansen. Dit ondanks de vele gesprekken die al waren gevoerd tussen banken, gemeente, vastgoed en ondernemers. Door gebruik te maken van technieken om tot één doelstelling (dat noemen wij een Objective)  te komen en bovenal door de wil van de deelnemers om samen tot een gewenste eindsituatie te komen eindigde de avond met een eenduidig en gedragen Objective voor het winkelgebied Venlo binnenstad die in 4 jaar bereikt zou moeten worden.

En dan?

De Objective is slechts het begin. Daarna kan je bepalen wat er nodig is om de Objective te realiseren. Daar ligt in een vervolgsessie dan ook de focus op. Met ondernemers, bank, vastgoed en gemeente gaan we bepalen wat er nodig is om de Objective te behalen, welke keuzes er gemaakt moeten worden en vooral ook wat er niet (meer) gaat gebeuren. Dit alles maken we meetbaar. Als laatste bepalen we de acties die nodig zijn, met daaraan gekoppeld heldere verantwoordelijken en deadlines. Hiermee ligt er een goed en bovenal gedragen plan waarmee de binnenstad aan de slag kan om het gewenste winkelgebied te realiseren.

Ook op zoek naar een manier om een verbindende rol te spelen in uw gemeente? Lees meer over de miniMaster Winkelgebieden.

Lees hier onze nieuwsbrief over de miniMaster Winkelgebieden