miniMaster Winkelgebieden

Winkelgebieden hebben het al lange tijd zwaar. Het consumentengedrag fundamenteel veranderd. Steeds meer winkelgebieden hebben met leegstand te maken. Leegstaande panden moeten zo snel mogelijk een huurder vinden om het winkelgebied aantrekkelijk te houden. Maar hoe doe je dit? Hoe word en blijf je als winkelgebied aantrekkelijk voor zowel de consument als ondernemers?

In veel gemeenten en steden zijn de issues die spelen te groot om door ondernemers alleen op te lossen. Samenwerking door alle betrokkenen in een gemeente of een stad is veelal noodzakelijk, maar zeker niet vanzelfsprekend. Lokale samenwerking bij de ontwikkeling van een beter winkelgebied wordt door deze Rabo miniMaster Winkelgebieden gestimuleerd.

Aanpak
De groep bestaat uit maximaal 20 belanghebbenden. Het programma bestaat uit 8 avonden die elk een wezenlijk aspect bij de aanpak van winkelgebieden behandelen. Voor elk programmaonderdeel is er een docent met ruime praktijkervaring.

Coöperatief bankieren
De miniMaster is een uitstekende manier om invulling te geven aan coöperatief bankieren en als Rabobank een verbindende rol te spelen in de lokale samenleving. Door dit onderwijsprogramma aan te bieden, verstevigt u niet alleen de band met uw klanten, maar stimuleert u tegelijk het ontstaan van nieuwe verbindingen en kruisbestuivingen.

Brochure:

miniMaster Winkelgebieden

Voorbeeld programma onderdelen

 1. Retail Trends & Ontwikkelingen
 2. Samenwerken in een winkelgebied
 3. Strategisch Management
 4. Winkelplan op 1 A4
 5. Creativiteit en Innovatie
 6. Winkelplan 3.0 & Klantgerichtheid
 7. Perspectief voor uw regio
 8. Citymarketing

De details

 • 8 bijeenkomsten
 • Looptijd is 3 maanden
 • Max aantal deelnemers is 22
 • De eigen bijdrage voor de deelnemers is nader te bepalen. Advies is om de gemeente en winkeliersverenigingen bij het programma te betrekken.

Andere programma's