“Alleen ga je (wellicht) sneller, echter SAMEN kom je verder”

Rabobank Venlo heeft de primeur en organiseerde als eerste Rabobank de  Rabo miniMaster Winkelgebieden. Het programma is onlangs afgerond. René Dings, Accountmanager Bedrijven bij Rabobank Venlo e.o., was de kartrekker in dit programma en vertelt over zijn ervaringen.

Hoe is het idee ontstaan om een Rabo miniMaster Winkelgebieden te starten voor de binnenstad van Venlo?
We hebben in eerste instantie het initiatief genomen in het project De Nieuwe Winkelstraat (DNWS), waar door citymanagement en de gemeente vervolgens een goed vervolg aan is gegeven. Toen ik op Raboweb een artikel las over de Rabo miniMaster Winkelgebieden, leek mij dat interessant om hiermee nadere invulling te geven aan een van de in het DNWS-rapport geprioriteerde projecten: ‘Samenwerken’. Ik heb het voorgesteld aan onze directie en vervolgens de gemeente/verantwoordelijk wethouder benaderd om te zien of we dit traject samen konden oppakken. Dat is gelukt.

Hoe verliep de samenwerking?

Uitstekend. De regie in deze miniMaster lag bij ons. Ik had een duidelijk beeld bij de samenstelling van de groep: stakeholders tevens kartrekkers. Deze zijn vervolgens persoonlijk benaderd met de vraag of zij interesse hadden in dit programma. Die interesse was er bij iedereen. Een enkeling viel af i.v.m. (te veel) andere verplichtingen op de vastgestelde avonden.

De groep is met opzet heel divers samengesteld: deelnemers komen uit de vastgoed, cultuur, horeca, retail, citymanagement, gemeente en bank. Deze partijen heb je allemaal nodig wil je samen wat bereiken.  Van groot belang is dat je in een dergelijk programma kartrekkers nodig hebt die óók stappen voor de buurman willen zetten. Dat is dus gelukt. De groep heeft een enorme drive, wat ik telkens ook weer kreeg teruggekoppeld van de docenten. Dat maakte hen ook erg enthousiast.

Wat maakt volgens jou het programma tot een succes?

Het succes zit ´m in het collectief. De miniMaster bewerkstelligd een samenwerking tussen alle partijen. Dat is de grote win: er is een hele hechte groep ontstaan die de energie heeft om met elkaar door te pakken. Ze zijn in staat het collectieve belang boven hun directe eigen belang te stellen. En de docenten maken indruk. Ze zijn van uitstekende kwaliteit, niet bepaald de eerste de besten!

Docent Paul Turken over ´Creativiteit en Innovatie´

Kan je een voorbeeld noemen van concrete stappen die jullie hebben genomen naar aanleiding van de miniMaster?

Tijdens de avond met Joost van Gelder, over ´Businessplan op 1A4´, kwam na verloop van tijd een enorme drive en flow los bij zowel de docent als de groep. We zijn nog een half uur langer doorgegaan om een stip aan de horizon te bepalen. Wat en waar willen we zijn in 2020? Omdat we zo enthousiast werden ziet het er naar uit dat de groep samen met Joost van Gelder nog 2 dagen door gaat pakken. We gaan zo de hele route in kaart brengen om te komen tot het doel in 2020. Het mooie is dat deze beweging nu van de ondernemers zelf komt. Dus van onderuit met eigen initiatief en niet van bovenaf opgedragen. Zo creëren we een groot draagvlak met een veel grotere kans van slagen.

Wat heeft de miniMaster jou persoonlijk gebracht?

Het heeft me met name  veel energie gegeven. Ik heb er nieuwe contacten opgedaan, daar enkele deelnemers niet bij de Rabobank bankieren. Je leert ze men name persoonlijk goed kennen en dat geeft een extra kans op succesvolle acquisities. Daarnaast verstevig je de band met je bestaande klanten. Duidelijke klantenbinding dus. En deelnemers hebben elkaar (beter) leren kennen en zoeken elkaar nu op in hun zaak, wat eerst niet het geval was. Er heerst binnen de groep een uitstekende sfeer. Het is heerlijk om daar deel van uit te maken. Je ziet de samenwerking meer en meer ontstaan. En met name dat is juist het doel! Ik ben dan ook vooral heel erg trots dat dit op initiatief van de Rabobank tot stand is gekomen.

De miniMaster is nu formeel achter de rug. Echter dit is niet het einde, maar het begin om SAMEN de binnenstad van Venlo naar een nog hoger plan te tillen. De daartoe benodigde vervolgafspraak is binnen een week na het afsluiten van de miniMaster gepland. Het is belangrijk de flow er nu in te houden en meteen door te pakken. Deze groep is in staat om meer collega-ondernemers enthousiast te maken en op de kar te laten springen. ‘Alleen ga je (wellicht) sneller, echter SAMEN kom je verder”, daar is deze groep van overtuigd. Het is een mooie rol om als bank deze ‘kar’ in beweging te brengen en mee rijdende te houden!


Ook op zoek naar een manier om een verbindende rol te spelen in uw gemeente? Lees meer over de miniMaster Winkelgebieden.

Lees hier onze nieuwsbrief over de miniMaster Winkelgebieden