“Mijn contact met klanten is veel opener geworden waardoor ze mij sneller zullen opzoeken”

Rabobank Enschede Haaksbergen is dit jaar 2 inspirerende trajecten ingegaan met behulp van de Rabo Ondernemers Academie en de Coöperatie Fabriek; één programma voor klanten en één programma voor de Ledenraad. Het programma voor klanten, de Rabo miniMaster Ondernemers, is onlangs afgerond en Account Manager Grootzakelijk Jeroen Baartman was intensief bij het programma betrokken. De Coöperatie Fabriek vroeg hem naar zijn ervaringen.

Het was de eerste keer dat jullie een miniMaster organiseerden. Hoe is dat bevallen?

Prima. Je merkt dat de bank het laatste jaar weer meer naar buiten gericht is, dat er veel klantencontact en verbinding gezocht wordt. Er wordt duidelijk een draai gemaakt naar de klant toe. Op deze ontwikkeling sluit de miniMaster mooi aan; je maakt op een andere manier contact met je klanten. Tijdens de avonden brengen de docenten gesprekken op gang die je normaal niet hebt. Dus je kennis over je klanten neemt enorm toe. Onze band is sterker geworden en mijn contact met hen is veel opener waardoor ze mij sneller zullen opzoeken wanneer er iets speelt of wanneer er vragen zijn.

Betrokkenheid
Ik had het initiatief genomen voor deze miniMaster waardoor de groep voor ¾ uit mijn prospects of klanten bestond, het was in die zin ‘mijn feestje’. Maar ook de rest van het team was betrokken bij de miniMaster. Zo aten de intern accountmanager en de analist van de afdeling regelmatig vooraf een hapje mee en maakten dan een praatje met de deelnemers. Ook dat is enorm goed geweest voor onze klantrelatie.

Mijn collega’s hebben dit gezien en zijn inmiddels ook enthousiast. We zijn nu bezig een 2e groep te vormen die binnenkort zal gaan starten. Ik verwacht dat deze groep snel vol zal zitten.

Netwerk
De miniMaster zorgt niet alleen voor kennisoverdracht maar ook voor een ontsluiting van het netwerk. De deelnemers hebben hier echt wat aan gehad. Zo spraken ze tijdens de avonden uitgebreid met elkaar en gaven ze elkaar tips, hielpen elkaar. Ook buiten de sessies om werd er afgesproken wanneer relaties zakelijk iets voor elkaar konden betekenen.

Tijdens de laatste avonden werd dan ook regelmatig aangegeven dat ze het jammer vonden dat het programma ten einde liep, ze wilden graag de flow vasthouden. Dit gaan we dan ook zeker oppakken en gaan zorgen voor een vervolg. Het programma werkt gewoon aan alle kanten.

Wilt u ook op effectieve wijze een optimale klantbeleving realiseren met het aanbod van de Rabo Ondernemers Academie? Organiseer dan ook een Rabo miniMaster Ondernemers voor uw klanten. Bel voor meer informatie: 0294 – 271 967 of kijk op onze website