Inspiratie omzetten in actie: masterClasses Medewerkers

Rabobank Borger-Klenckeland en Rabobank Westerbork hebben samen de primeur: als eerste Rabobanken bieden zij de ‘masterclasses Medewerkers’ aan. Dit programma  is specifiek samengesteld voor medewerkers van ondernemers die al een miniMaster hebben afgerond.

Plannen omzetten in actie
Deze ondernemers zijn als gevolg van de miniMaster die zij gevolgd hebben vol nieuwe ideeën, inzichten en plannen terug gekomen in hun bedrijf. De grootste uitdaging is dan om deze goede voornemens om te zetten in actie. Daarvoor is enthousiasme van de medewerkers essentieel. Om deze medewerkers van dezelfde kennis, inzichten en inspiratie te voorzien als de ondernemers zelf, is het masterClasses programma voor de medewerkers ontwikkeld.  In deze opleiding krijgen de medewerkers praktische handvatten op het gebied van onder meer strategisch management, financieel management en personeelsmanagement.  Waarmee  zij de ondernemers optimaal kunnen ondersteunen in het behalen van de ondernemersdoelstellingen.

Opzet programma
Het programma bestaat uit 6 masterClasses, met elke avond een ander vakgebied. De medewerkers leren van veelal dezelfde docenten als de ondernemers.  Daarnaast leren ze ook van elkaar; de gehanteerde leermethodiek is Action Learning. Door ervaringen uit te wisselen met andere deelnemers én de docenten, kunnen ze de aangereikte theorieën direct toepassen in de praktijk. De eerste masterClass, met als onderwerp ‘management voor medewerkers’ is inmiddels achter de rug en de reacties van de medewerkers zijn positief. We wensen ze dan ook een enorm inspirerende tijd toe!

Lees meer over de masterClasses Medewerkers