Rabobank Het Drentse Land

Rabobank Het Drentse Land

Actief in uw omgeving, samen met onze leden en klanten. Dat is de Rabobank. Hier vindt u praktische informatie over onze dienstverlening en maakt u kennis met onze lokale activiteiten.

Koen Ronner

Directievoorzitter

"De Masterclass Ledenraad heb ik als zeer positief ervaren. Het heeft een goede bijdrage geleverd aan de zoektocht van onze bank en ledenraad om inhoud te geven aan de rol van onze ledenraad, specifiek als het gaat om samenwerking en realiseren van toegevoegde waarde van de leden. Voor onze bank was het vooral passend gezien de nieuwe samenstelling van de ledenraad van onze fusiebank.

  Ook voor langer functionerende ledenraden kan ik de onderdelen ”Samenwerken”, “Ledenraad 2.0” en “Circulaire Economie“ aanbevelen om meer inhoud te geven aan de toegevoegde waarde van de ledenraad.

30-11-2015: Inspiratie omzetten in actie: masterClasses Medewerkers
Rabobank Borger-Klenckeland en Rabobank Westerbork hebben samen de primeur: als eerste Rabobanken bieden zij de ‘masterClasses Medewerkers’ aan. Dit programma is specifiek samengesteld voor medewerkers van ondernemers die al een miniMaster hebben afgerond.

Plannen omzetten in actie
Deze ondernemers zijn als gevolg van de miniMaster die zij gevolgd hebben vol nieuwe ideeën, inzichten en plannen terug gekomen in hun bedrijf. De grootste uitdaging is dan om deze goede voornemens om te zetten in actie. Daarvoor is enthousiasme van de medewerkers essentieel. Om deze medewerkers van dezelfde kennis, inzichten en inspiratie te voorzien als de ondernemers zelf, is het masterClasses programma voor de medewerkers ontwikkeld. In deze opleiding krijgen de medewerkers praktische handvatten op het gebied van onder meer strategisch management, financieel management en personeelsmanagement. Waarmee zij de ondernemers optimaal kunnen ondersteunen in het behalen van de ondernemersdoelstellingen.

Opzet programma
Het programma bestaat uit 6 masterClasses, met elke avond een ander vakgebied. De medewerkers leren van veelal dezelfde docenten als de ondernemers. Daarnaast leren ze ook van elkaar; de gehanteerde leermethodiek is Action Learning. Door ervaringen uit te wisselen met andere deelnemers én de docenten, kunnen ze de aangereikte theorieën direct toepassen in de praktijk. De eerste masterClass, met als onderwerp ‘management voor medewerkers’ is inmiddels achter de rug en de reacties van de medewerkers zijn positief. We wensen ze dan ook een enorm inspirerende tijd toe!

02-10-2015: “Het is fijn om met andere ondernemers te sparren”
Interview met deelnemer, uitgenodigd door Rabobank Borger-Klenckeland / Rabobank Westerbork om deel te nemen aan de managementopleiding voor ondernemers. ‘miniMaster voor Ondernemers’. Het programma aanbod sprak haar meteen aan door de diversiteit van de onderwerpen. Gaandeweg de miniMaster ontstond er een zeer goede interactie tussen de ondernemers onderling. Deze was zelfs zó goed, dat ze gezamenlijk een verdiepingstraject gaan volgen, wederom aangeboden door de Rabobank Borger-Klenckeland i.s.m. Rabobank Westerbork.

Waarom heeft u meegedaan aan de miniMaster voor Ondernemers?
Als ondernemer is het soms ‘lonely at the top’ en er zijn af en toe onderwerpen die je niet met je medewerkers kunt bespreken. Dan is het fijn om eens met andere ondernemers te sparren en ervaringen uit te wisselen. De miniMaster voor Ondernemers biedt deze mogelijkheid en dat sprak me aan. Wat me ook erg aansprak, was het programma. Dit is heel divers en breed van opzet. Financiële en strategische onderwerpen worden behandeld maar ook persoonlijke ontwikkeling komt aan bod.

Wat heeft het u opgeleverd?
Heel veel. De sessie over strategie heeft me bijvoorbeeld geleerd om af en toe aan de waan van de dag te ontsnappen en met de benen op tafel te gaan om na te denken over strategische doelen, de lange termijn. We hebben daar ook praktische tips voor gekregen. Ik heb geleerd anders naar mijn eigen organisatie te kijken. Daarnaast heb ik ook veel geleerd door de interactie met de andere ondernemers in de groep. Wanneer je normaal gesproken elkaar spreekt, zegt iedereen al snel dat alles goed gaat. Maar tijdens de miniMaster bleek al snel dat we veel gemeenschappelijke knelpunten en vragen hadden, ondanks het feit dat we totaal verschillende bedrijven hebben. De docenten speelden hier ook een goede rol in; door actief door te vragen en uit te nodigen tot reageren was er veel interactie.

Al met al heeft het ons allemaal zo veel opgeleverd dat we als groep graag verder wilden, in eerste instantie dachten we aan een reünie. Beide banken hebben dit toen goed opgepakt door een verdiepingsmodule voor ons te organiseren. Nu gaan we het komende jaar nog 4 keer bij elkaar komen om bepaalde thema’s verder uit te diepen.

Zou u andere ondernemers aanbevelen om mee te doen aan de miniMaster voor Ondernemers?
Ja. Omdat je in korte tijd praktische handvatten krijgt om meer sturing aan jezelf en je organisatie te geven. En omdat je de kans krijgt om echt open met andere ondernemers te praten over belangrijke onderwerpen.