Rabobank Enschede-Haaksbergen

Rabobank Enschede-Haaksbergen

Als coöperatieve bank zijn wij sterk betrokken bij onze leden, klanten en onze lokale samenleving. Aandeelhouders hebben we niet, we leggen verantwoording af aan onze leden(raad).

Jeroen Baartman

Account Manager Grootzakelijk

Rabobank Enschede Haaksbergen is dit jaar 2 inspirerende trajecten ingegaan met behulp van de Rabo Ondernemers Academie en de Coöperatie Fabriek; één programma voor klanten en één programma voor de Ledenraad. Het programma voor klanten, de Rabo miniMaster Ondernemers, is onlangs afgerond en Account Manager Grootzakelijk Jeroen Baartman was intensief bij het programma betrokken. De Coöperatie Fabriek vroeg hem naar zijn ervaringen.

Het was de eerste keer dat jullie een miniMaster organiseerden. Hoe is dat bevallen?

Prima. Je merkt dat de bank het laatste jaar weer meer naar buiten gericht is, dat er veel klantencontact en verbinding gezocht wordt. Er wordt duidelijk een draai gemaakt naar de klant toe. Op deze ontwikkeling sluit de miniMaster mooi aan; je maakt op een andere manier contact met je klanten. Tijdens de avonden brengen de docenten gesprekken op gang die je normaal niet hebt. Dus je kennis over je klanten neemt enorm toe. Onze band is sterker geworden en mijn contact met hen is veel opener waardoor ze mij sneller zullen opzoeken wanneer er iets speelt of wanneer er vragen zijn.

Betrokkenheid

Ik had het initiatief genomen voor deze miniMaster waardoor de groep voor ¾ uit mijn prospects of klanten bestond, het was in die zin ‘mijn feestje’. Maar ook de rest van het team was betrokken bij de miniMaster. Zo aten de intern accountmanager en de analist van de afdeling regelmatig vooraf een hapje mee en maakten dan een praatje met de deelnemers. Ook dat is enorm goed geweest voor onze klantrelatie. Mijn collega’s hebben dit gezien en zijn inmiddels ook enthousiast. We zijn nu bezig een 2e groep te vormen die binnenkort zal gaan starten. Ik verwacht dat deze groep snel vol zal zitten.

Netwerk

De miniMaster zorgt niet alleen voor kennisoverdracht maar ook voor een ontsluiting van het netwerk. De deelnemers hebben hier echt wat aan gehad. Zo spraken ze tijdens de avonden uitgebreid met elkaar en gaven ze elkaar tips, hielpen elkaar. Ook buiten de sessies om werd er afgesproken wanneer relaties zakelijk iets voor elkaar konden betekenen. Tijdens de laatste avonden werd dan ook regelmatig aangegeven dat ze het jammer vonden dat het programma ten einde liep, ze wilden graag de flow vasthouden. Dit gaan we dan ook zeker oppakken en gaan zorgen voor een vervolg. Het programma werkt gewoon aan alle kanten.

Marcel Zaat

Vermogensmanager Private Banking

“De miniMaster is een goede acquisitietool”

Rabobank Enschede-Haaksbergen heeft onder de bezielende leiding van Vermogensmanager Marcel Zaat inmiddels 3 zorgprogramma´s georganiseerd; een miniMaster Eerstelijnszorg, daarop volgend een verdiepingsprogramma voor diezelfde eerste lijn en onlangs zijn ze gestart met een miniMaster Medisch Specialisten.

Verbinden

Marcel: "Dit is het nieuwe bankieren. We willen meer voor de klant betekenen dan alleen het beheren of het regelen van een zak met geld. Het optreden als verbinder en aanbieder van netwerken en relevante partners, vind ik zelf een mooie rol. Heel divers en het past helemaal bij de coöperatieve klantbediening van de Rabobank. En het is effectief; er wordt veel en positief over de programma´s gesproken, onder andere op sociale media."

Ondernemen

De inzet van Marcel en zijn collega´s is om de deelnemers te laten groeien in hun ondernemerschap. Medische ondernemers zoals huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten, tandartsen en ook specialisten zijn behalve zorgverstrekkers ook ondernemers. Dat laatste krijgt in de drukke praktijk van alledag vaak niet de aandacht die het nodig heeft. “Veel medici zijn heel goed in hun vak en zijn daar het liefst mee bezig. Maar er wordt ondertussen ook van ze verwacht dat ze ondernemer zijn, ze hebben een bedrijf te leiden. En op dat vlak kunnen ze vaak wel wat ondersteuning gebruiken. De miniMasterprogramma´s bieden dat.”

Acquisitie

Het organiseren van de miniMasters levert Marcel ook zakelijk veel op. Tijdens het benaderen van de potentiele deelnemers vraagt hij hen het programma ook bij de maatschap, op vakgroep niveau of bij collega´s onder de aandacht te brengen. Dat werkt goed; het levert meerdere geïnteresseerden op, waaronder ook potentiële nieuwe klanten. Daarnaast ervaart Marcel dat de miniMaster avonden zelf goede contactmomenten opleveren. “Deelnemers zijn tijdens de avonden veel toegankelijker. Je komt makkelijker met elkaar in contact en krijgt een ander gesprek dan wanneer je een normale afspraak inplant. Dus in die zin is de miniMaster een goede acquisitietool; ik haal er nieuwe klanten én nieuwe business uit. En ondertussen wordt de community die we hebben opgebouwd steeds groter!