“De Ledenraad is Ready to go”

Rabobank Enschede-Haaksbergen rondde de masterClasses Ledenraad af. In vijf bijeenkomsten werd er door de Ledenraad, Directie en RvC de focus gelegd op thema’s als  samenwerken, actuele ontwikkelingen in de financiële wereld, circulaire economie en trends. De laatste avond werd er een vertaling gemaakt van de theorie naar de praktijk. Na afloop kregen de deelnemers tijdens een feestelijke afsluiting een certificaat uitgereikt.

Jerry Notenboom, directievoorzitter bij Rabobank Enschede-Haaksbergen was er alle vijf de avonden bij. “We hebben samen met onze ledenraadsleden de masterClasses Ledenraad succesvol afgrond,  met dank aan de Coöperatie Fabriek. Met elkaar hebben we een intensief traject gevolgd om de rol als ledenraadslid zo goed mogelijk in te vullen.  De opkomst was groot en alle bijeenkomsten hebben geleid tot concrete KPI’s en competenties voor de Ledenraad. Met het programma is een mooie basis gelegd voor de Ledenraad om verder mee te gaan. We kunnen volgens mij terugkijken op vijf zeer mooie avonden met interessante modules” aldus Jerry.

Ook de ledenraadsleden reageerden enthousiast over het programma. Zo schrijft Steven van Roon op LinkedIn: “Vijf avonden zwoegen tijdens de Masterclass Ledenraad en een certificaat als beloning! Dank Rabobank Enschede-Haaksbergen voor het aanbieden en de leuke, leerzame avonden. Ledenraad is ready to go nu!”

We wensen de bank en hun Ledenraad een vruchtbare samenwerking toe voor de toekomst.
Met de masterClasses Ledenraad als basis moet dat zeker gaan lukken. Wilt u ook werken aan een optimale relatie met uw ledenraadsleden? Organiseer dan ook een masterClasses Ledenraad bij u op de bank.  Bel voor meer informatie met de Coöperatie Fabriek: 0294 – 271 967 of Kijk op onze website