“Ouders dienen de opkomende generatie voor te bereiden op hun verantwoordelijkheden.”

Raimund Kamp is docent in het programma Rabo masterClasses Omgaan met Vermogen, een programma waarin kinderen van welvarende ouders worden voorbereid op het beheer van het vermogen. Raimund verzorgt in dit programma de eerste en de laatste bijeenkomst.

 “Het doel tijdens de eerste bijeenkomst is dat allereerst een veilige omgeving tussen de deelnemers wordt gecreëerd. Iedereen heeft een eigen verhaal en eigen gedachten en ervaringen wat betreft omgaan met vermogen in het gezin. Mijn insteek is dat de deelnemers leren door ervaringen met elkaar te delen. Ik heb vragen bedacht die ze in kleine groepen met elkaar bespreken. Zoals bijvoorbeeld: wanneer was je bewust dat de financiële situatie anders is? Hoe belangrijk is ondernemerschap in jullie gezin? Wat weet je al over het familiekapitaal? Hoe kan jij beter worden voorbereid als toekomstige erfgenaam?

Ik faciliteer ook de afsluitende bijeenkomst waarin de ouders én de opkomende generatie bij elkaar komen. Mijn insteek is dat eerst de ouders bewust worden gemaakt dat ze hun kinderen pro actief dienen voor te bereiden door hen een vermogensopvoeding te geven. Via de methode action learning delen ouders en kinderen vervolgens hun ervaringen over omgaan met familievermogen, nu en in de toekomst. Op deze manier wordt het makkelijker dat ouders en hun kinderen communiceren over hun ideeën.”

“De meeste deelnemers groeien tijdens het programma.”

“De opkomende generatie doet in dit programma meer kennis en ervaring op met zowel de praktische kant van vermogenszaken als de relationele en emotionele aspecten die komen kijken bij opgroeien in een vermogende familie. Er ontstaat een band tussen de deelnemers met app groepjes om in contact te blijven. Mooi om te zien. Voor de ouders is dit programma ook van belang: zij krijgen meer handvatten om hun kinderen beter te betrekken bij het opgebouwde vermogen en maken meer tijd vrij voor volgende stappen.”

“Praten over vermogen en ervaring opdoen met vermogen is geen vanzelfsprekendheid.”

Als ouders willen dat het vermogen in stand blijft dan dienen zij de opkomende generatie voor te bereiden op hun verantwoordelijkheden. Veel ouders weten niet precies hoe ze dit kunnen doen. Tijdens het programma leren ouders en kinderen wat zij met elkaar en hun adviseur(s) het beste kunnen doen, nu en in de toekomst.

Wil jij dit programma aanbieden aan (de kinderen van) jouw relaties? Neem contact op via (0294) 271967 of via info@decooperatiefabriek.nl