masterClass Omgaan met de Media voor Agrarische Ondernemers

Een groot deel van de Nederlanders heeft een positief beeld bij de agrarische sector en er gebeuren veel mooie dingen die het waard zijn om te vertellen. Toch wordt door de media vooral opgepikt wat er fout gaat. Dit schaadt het imago van de sector. Het is belangrijk een positief tegengeluid te laten horen. Maar hoe doe je dat?

In deze masterClass onder leiding van Peter van der Maat kijken we naar vragen als

• Wat is uw boodschap, wat wilt u dat de media over u zeggen?
• Hoe verwoordt u die boodschap kort, krachtig en helder?
• En hoe houdt u daarbij de regie in eigen hand?

De masterclass is voor iedereen die namens zijn/haar sector of bedrijf het woord voert en voor ieder die actief mee wil denken over dit onderwerp in het belang van de sector. De masterclass wordt verzorgd door Peter van der Maat, de enige mediatrainer in ons land die zowel bij een krant als bij de publieke én de commerciële journaals heeft gewerkt en als geen ander weet hoe journalisten denken en handelen.

Coöperatief bankieren
Deze bijeenkomst biedt een uitstekende manier om invulling te geven aan coöperatief bankieren en als Rabobank een verbindende rol te spelen in de lokale samenleving. Door dit onderwijsprogramma aan te bieden, verstevigt u niet alleen de band met uw klanten, maar stimuleert u tegelijk het ontstaan van nieuwe verbindingen en kruisbestuivingen.

Brochure

masterClass Omgaan met de Media

De details

  • 1 bijeenkomst
  • Max aantal deelnemers is 22
  • Advies eigen bijdrage is € 125,-

Andere programma's