masterClasses Innovatie & Vernieuwing

Innovatie is een belangrijke pijler van groei. De vraag is niet óf ondernemers moeten innoveren, maar hoe ze dat gaan doen. Hoe komen ze aan goede en bruikbare ideeën? Wat is er nodig om van een idee een succesvol business model te maken? Welke financieringsmogelijkheden zijn er? Wat is er nodig om bestaande en nieuwe verdienmodellen naast elkaar te organiseren? Vragen die niet eenvoudig zijn te beantwoorden en het nodige denkwerk en inspanning vergen.

Om ondernemers hierbij te ondersteunen, bieden wij ze de masterClasses Innovatie & Vernieuwing aan. Samen met andere ondernemers gaan zij zich verdiepen in de belangrijkste voorwaarden voor succesvolle innovatie. Zij leren mét en van elkaar vanuit hun eigen praktijksituatie en worden begeleid door innovatie professionals.

Programma
Het programma bestaat uit vier bijeenkomsten (zie onder). Voor elk programmaonderdeel is er een docent met ruime praktijkervaring. Deelnemers nemen na iedere bijeenkomst een veelheid aan theorie, voorbeelden (cases) en netwerkcontacten mee naar huis.

Coöperatief bankieren
Dit programma biedt een uitstekende manier om invulling te geven aan coöperatief bankieren en als Rabobank een verbindende rol te spelen in de lokale samenleving. Door dit onderwijsprogramma aan te bieden, verstevigt u niet alleen de band met uw klanten, maar stimuleert u tegelijk het ontstaan van nieuwe verbindingen en kruisbestuivingen.

Brochure

 

masterClasses Innovatie & Vernieuwing

Voorbeeld programma onderdelen

  1. Innoveer Uzelf: in 6 stappen innovatief
  2. Ondernemen in een digitale wereld
  3. Duurzaam Ondernemen
  4. Agile innoveren

De details

  • 4 bijeenkomsten
  • Looptijd is 2 maanden
  • Max aantal deelnemers is 22
  • Advies eigen bijdrage is € 495,-

Andere programma's